Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
795 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-14 23:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.58 (53)
Blocuri internaționale. (124)
SM ISO690:2012
MORARU, Victor; DELEU, Ecaterina. Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), pp. 25-30. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294

Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия

The role of second generation migrants in the process of diaspora formation from the


CZU: 327.58
Pag. 25-30

Moraru Victor, Deleu Ecaterina
 
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2018


Rezumat

La ora actuală se atestă o etapă de consolidare a diasporei Republicii Moldova în ţările europene, dar și în SUA, Canada, în Federaţia Rusă, după o perioadă de 20–25 de ani de la începutul emigraţiei intense a cetăţenilor moldoveni. Diaspora impresionează nu doar ca număr, dar și ca incidenţă asupra numărului total al populaţiei ţării de origine, ca și valoare a capitalului uman și eforturi de menţinere a legăturilor cu Republica Moldova, ca și implicaţii politice. Prezenţa și integrarea fi ilor migranţilor, a copiilor cetăţenilor moldoveni emigraţi pentru reîntregirea familiei sau născuţi peste hotare, creșterea rolului și impactului lor asupra formării diasporei, preluarea de către tineri a rolului de protagoniști ai comunităţilor de cetățeni moldoveni în străinătate reprezintă, de fapt, esența acestei etape de consolidare – ca urmare a depășirii etapei de urgenţă (primii ani de afl are în străinătate, rezolvarea problemelor stringente care au determinat emigrarea) și înregistrării etapei de stabilizare a comunităţilor cetăţenilor moldoveni peste hotare. În procesul de integrare a copiilor migranţilor au fost evidențiaţi mai mulţi factori de risc, mai multe aspecte critice, care au determinat, în timp, noi confi guraţii ale proceselor migraţionale care vizează cetăţenii moldoveni

The presence abroad of the second generations of immigrants contributes to some extent to the consolidation phase of the diaspora of the Republic of Moldova in European countries, but also in the USA, Canada, in the Russian Federation, after a period of 20–25 years of begining of the intens emigration of Moldovan citizens. Diaspora impresses not only as a large number, but also as a share of the total population of the country of origin, as a value of human capital and eff orts to maintain ties with the Republic of Moldova, as well as political implications. The presence and the integration of migrant children, emigrated for family reunification or born abroad, increasing their role and impact on the formation of Diaspora, represents, in fact, this consolidation stage – as a result of overcoming the emergency phase (the first years of living abroad and resolving the pressing economic problems that led to emigration) and the registration of stabilization of Moldovan citizens’ communities abroad. In the process of integration of migrant children, several risk factors were recorded, several critical issues, which have led to new configurations of migration processes targeting Moldovan citizens.  

Cuvinte-cheie
generaţii secunde de migraţie, consolidarea diasporei, cetățenie activă, asociaţii ale diasporei.,

factori de risc, proces de integrare