IBN
Închide

29Publicaţii

107Descărcări

13257Vizualizări

Bodrug Nicolae
Cuvinte-cheie (64): prevalența generală a populației (2), factori de mediu (2), population health (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Dinamica și cauzele mortalității generale a populației din regiunea de dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae, Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Chronic atrophic gastritis – clinical – paraclinical correlations: cross-sectional study
Botezatu Adriana, Bodrug Nicolae, Istrate Viorel, Scorpan Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar lafarge ciment (Moldova) s.a. din Rezina
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Certan Corina, Rusu Maria, Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The epidemiology of the gastroesophageal reflux disease (gerd) in the Republic of Moldova
Scorpan Anatolie1, Istrati Valeriu1, Calin Ghenadie1, Scurtu Alina2, Botezatu Adriana1, Bodrug Nicolae1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Spitalul Raional Râbnița
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale managementului deșeurilor în Republica Moldova
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae, Budeanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale mortalității populației din municipiul Bălți
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Unele aspecte a stării sănătății populației în raioanele Orhei și Telenești
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte a starii sanatatii populatiei în raioanele Orhei si Telenesti
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale sănătății populației din regiunea de dezvoltare economică centru a Republicii Moldova în relație cu mediul
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda, Bodrug Nicolae, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Some aspects of population health in Orhei and Teleneşti districts
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale mortalității populației din raioanele Orhei și Telenești
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Bodrug Nicolae1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale sănătății populației din regiunea de dezvoltare, economică Centru a Republicii Mmoldova în relație cu mediul
Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 2-a. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Metode de explorare funcţională pulmonară
Matacuta Ioana123, Neamţu Mihai-Bogdan213, Bodrug Nicolae231, Dobrotă Luminiţa132, Neamţu Mihai-Leonida213, Caprita Horia312
1 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Determinarea concentraţiei metaboliţilor oxidului nitric în sucul gastric la pacienţii cu boala de reflux gastroesofagian
Scurtu Ala1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Istrati Valeriu1, Scorpan Anatolie1, Bodrug Nicolae1, Bivol Grigore2, Gîţu Lora2
1 Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici în asociere cu angor pectoral stabil prin evaluarea probelor cicloergometrice
Bodrug Nicolae, Barba Doina, Coşciug Ion, Tofan Elena, Baraniuc Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea arterială sistolică izolată la vârstnicii din Republica Moldova. Aspecte epidemiologice şi corelaţionale cu sindroamele mari geriatrice
Maniuc Olga, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul metaboliţilor oxidului nitric în serul sanguin la pacienţii cu boală de reflux gastroesofagian
Istrati Victoria, Scurtu Ala, Scorpan Anatolie, Dumbrava Vlada-Tatiana, Bodrug Nicolae, Bivol Grigore, Gîţu Lora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea tratamentului bolnavilor cu insuficienţă cardiacă cronică prin administrarea remediilor medicamentoase - losartanului, lisinoprilului şi a combinaţiei lor
Tofan Elena, Bodrug Nicolae, Barba Doina, Calancea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29