Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
657 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-30 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.054:636.03 (1)
Știința mediului înconjurător (514)
Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice (550)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Constantin; MOGÎLDEA, Vladimir; BODRUG, Nicolae; GRABCO, Nadejda. Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 183-190. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X

Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”

CZU: 504.054:636.03
Pag. 183-190

Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Bodrug Nicolae1, Grabco Nadejda2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2016


Rezumat

Măsurările aerodinamice şi calculul emisiilor substanţelor poluante a S.R.L. „Pukoven” au demonstrat, că emisiile în atmosferă de la principalele surse de poluare nu depăşesc emisiile normative stabilite pentru această întreprindere. Graţie acestui fapt impactul întreprinderii asupra aerului atmosferic nu reprezintă un impact esenţial. Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate din fântânile satelor Roşcani şi Calfa şi din r. Bîc în amonte şi în aval de întreprindere nu indică la poluarea apei freatice şi a râului de către întreprinderea SRL “PUKOVEN”. Graţie faptului efectuării separării iniţiale a fracţiilor solide (din apele reziduale), care ulterior sunt transportate la platforma de depozitare pentru uscare, acesta asigură funcţionarea efectivă de durată mare a sistemului de epurare a apelor reziduale în sistemul de cascade. Evaluarea impactului întreprinderii asupra diversităţii floristice pe teritoriul acesteia a demonstrat o diversitate redusă în majoritatea staţiilor cu excepţia sectorului din preajma blocului administrativ al complexului de porcine, cauza fiind probabil, excesul de substanţe biogene, concentrate în substrat, fapt care favorizează dezvoltarea abundentă a câtorva specii de plante ruderale şi inhibiţia dezvoltării speciilor spontane. Studiile privind impactul întreprinderii asupra sănătăţii populaţiei a demonstrat că întreprinderea SRL Pukoven nu are nici un impact asupra sănătăţii publice din împrejurimile întreprinderii.

Cuvinte-cheie
complexul de creştere a suinilor, compoziţia granulometrică a apelor reziduale, substanţe organice, bazinul de decantare, sistem de cascade, indicatori toxicologici a apei potabile din fântâni, indicii incidenţei şi prevalenţei,

deşeuri menajere solide