IBN
Închide

25Publicaţii

88Descărcări

12642Vizualizări

Rusu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.
Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar lafarge ciment (Moldova) s.a. din Rezina
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Rusu Maria , Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Water-soluble complexes of Cu(II) with semicarbazone ligands: IR spectroscopy and antimicrobial properties
Lupaşcu Lucian1 , Volodina Galina12 , Rusu Maria1 , Cuba Lidia1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influența reglatorului de creștere VERBASCOZIDĂ asupra activității hormonale a pomilor de păr
Balmuş Gheorghe , Rusu Maria , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrared spectroscopy investigation of human urinary stones of patients from the Republic of Moldova
Shepel Diana , Rusu Maria , Vieru Ecaterina
Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin , Certan Corina , Burghelea Aureliu , Grabco Nadejda , Bodrug Nicolae , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост и эндогенные регуляторы роста в листьях растений груши при действии ВЕРБАСКОЗИДА
Титова Нина , Русу Мария
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea impactului antropic in ecosistemul urban Orhei
Bulimaga Constantin , Mogîldea Vladimir , Ţugulea Andrian , Scidlova E. , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea procesului de condensare a zerului
Solonari Sergiu1 , Vutcariova Irina1 , Rusu Maria2 , Balan Gheorghe1 , Bologa Mircea1
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Adsorption of strontium ions from water on modified activated carbons
Ciobanu Mihail , Botan Victor , Lupascu Tudor , Mitina Tatiana , Rusu Maria
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybride polymer composites with incorporated biologically active substances: spectral studies
Bolbukh Yu.1 , Lupascu Tudor2 , Povar Igor2 , Rogalsky S.3 , Tertykh Valentin1 , Rusu Maria2
1 Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Bioorganic Chemistry, Kiev,
Chemistry, physics and technology of surface Devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"
2016. Kyiv, Ukraine. ISBN 978-966-02-7921-6.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и исследование сорбентов из обезвреженных ферроцианидных отходов виноделия на основе бентонита
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Сюткин Святослав1 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и перспективы применения в сельском хозяйстве клатратов юглона с циклодекстринами
Иванчик Альберт , Русу Мария , Дука Георгий , Макаев Флюр
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация отработанного технического масла природным сорбентом месторождения Молдовы
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Петухов О.2 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu
Rusu Vasile , Maftuleac Alexei , Petuhov Oleg , Kulciţki Veaceslav , Grinco Marina , Postolachi Larisa , Rusu Maria
Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of the structure of coal obtained from nutshell by IR spectroscopy
Shepel Diana , Rusu Maria , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of infrared spectra registration of activated carbons in potassium bromide pellets
Shepel Diana1 , Goreacioc Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Filippov Mihail1 , Rusu Maria1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация трансформаторного масла с использованием природных сорбентов Молдовы
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Петухов О.2 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cobalt(III) dioximates with some guanidine derivatives
Bologa Olga1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra2 , Bourosh Pavlina3 , Şafranschi Valentin1 , Tiurina Janeta2 , Coropceanu Eduard1 , Labliuc Svetlana2 , Bivol Cezara2 , Dvornina Elena2 , Rusu Maria1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности минералогического состава глинистой составлящей клейких песков месторождения Володяны
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25