IBN
Închide
Rusu Maria Ion
Cuvinte-cheie (21): învelișul de sol (1), impact antropic (1), ape de suprafaţă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Water-soluble complexes of Cu(II) with semicarbazone ligands: IR spectroscopy and antimicrobial properties
Lupaşcu Lucian1, Volodina Galina12, Rusu Maria1, Cuba Lidia1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Infrared spectroscopy investigation of human urinary stones of patients from the Republic of Moldova
Shepel Diana, Rusu Maria, Vieru Ecaterina
Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda, Bodrug Nicolae, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Studierea procesului de condensare a zerului
Solonari Sergiu1, Vutcariova Irina1, Rusu Maria2, Balan Gheorghe1, Bologa Mircea1
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Adsorption of strontium ions from water on modified activated carbons
Ciobanu Mihail, Botan Victor, Lupascu Tudor, Mitina Tatiana, Rusu Maria
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и исследование сорбентов из обезвреженных ферроцианидных отходов виноделия на основе бентонита
Болотин О.А.1, Самохвалов Н.И.1, Сюткин Святослав1, Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация отработанного технического масла природным сорбентом месторождения Молдовы
Болотин О.А.1, Самохвалов Н.И.1, Петухов О.2, Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu
Rusu Vasile, Maftuleac Alexei, Petuhov Oleg, Kulciţki Veaceslav, Grinco Marina, Postolachi Larisa, Rusu Maria
Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of infrared spectra registration of activated carbons in potassium bromide pellets
Shepel Diana1, Goreacioc Tatiana12, Lupascu Tudor1, Filippov Mihail1, Rusu Maria1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация трансформаторного масла с использованием природных сорбентов Молдовы
Болотин О.А.1, Самохвалов Н.И.1, Петухов О.2, Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cobalt(III) dioximates with some guanidine derivatives
Bologa Olga1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Bourosh Paulina3, Şafranschi Valentin1, Tiurina Janeta2, Coropceanu Eduard1, Labliuc Svetlana2, Bivol Cezara2, Dvornina Elena2, Rusu Maria1, Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности минералогического состава глинистой составлящей клейких песков месторождения Володяны
Болотин О.А.1, Самохвалов Н.И.1, Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Экспрессный метод определения кальцита в силикптных породах
Болотин О.А.1, Русу Мария2, Filippov Mihail2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Restabilirea fertilităţii solului. Model teoretic al procesului natural de solificare
Coronovschi Zinaida, Jabin Veaceslav, Rusu Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cercetări privind influenţa tipurilor de fertilizanţi şi a metodelor de fertilizare asupra procesului de solificare
Coronovschi Alexandru, Tărîţă Anatolie, Jabin Veaceslav, Rusu Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cercetări privind modelarea procesului de solificare (acumularea materiei organice)
Coronovschi Alexandru, Tărîţă Anatolie, Rusu Maria, Jabin Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16