IBN
Închide
Hachi Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Challenges of Return Migration to the Republic of Moldova in the Context of International Migration Flow
Hachi Mihai , Morozan Stela , Popa Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citizenship: identity or cultural attribute?
Șevcenco Violeta , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the international migration of the population in the northern development region (Republic of Moldova)
Bunduc Petru1 , Hachi Mihai1 , Dimitriu Radu-Ionuț2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea geodemografică a regiunii de dezvoltare nord în viziunea populației
Hachi Mihai , Morozan Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the underground economy on the economic development of the world states
Bostan Nelea , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Analiza comparativă a evoluției geodemografice a orașelor Strășeni (Republica Moldova) și Zărnești (România)
Crăciun Laurențiu1 , Hachi Mihai12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative spaces and urban development in Chisinău
Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europe’s refugee and migrant crisis: challenges and prospects (Criza refugiaților și migranților în Europa: provocări și perspective)
Bețco Daniela , Negru Cătălina , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția spațiului urban și periurban în regiunea de dezvoltare centru a R. Moldova în contextul dezvoltării regionale
Matei Constantin1 , Hachi Mihai12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migrației forței de muncă și exodului de inteligență asupra dezvoltării Republicii Moldova
Mahmadbecov Ruslan , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități geodemografice ale Regiunii de Dezvoltare Nord
Hachi Mihai12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Return migration to the republic of Moldova: from the theoretical approach of institutional concern
Morozan Stela , Hachi Mihai
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Nivelul de trai al populatiei si dezvoltarea umana în regiunea de dezvoltare centru
Hachi Mihai , Răileanu Veronica , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularităţi în evoluţia presiunii demografice în regiunea de dezvoltare centru în contextul dezvoltării regionale
Hachi Mihai
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dezvoltarea umană în localitățile regiunii de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Hachi Mihai , Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 37-a. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale indicelui dezvoltării umane în localităţile regiunii de dezvoltare centru prin componenta socio-demografică
Hachi Mihai1 , Cujbă Vadim2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Evoluţia geodemografică a regiunii de dezvoltare sud în contextul dezvoltării regionale a Republicii Moldova
Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evoluţia geodemografică a regiunii de dezvoltare Centru în contextual dezvoltării regionale a Republicii Moldova
Hachi Mihai , Cocoş Iacob , Roşca Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Negocierea - atribut indispensabil al afacerilor economice internaţionale
Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19