IBN
Închide

39Publicaţii

249Descărcări

9188Vizualizări

Hachi Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 3.
Cărţi - 1. Contribuții - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 13
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Aspecte ale securității demografice a orașelor Strășeni (r. Moldova) și Zărnești (România)
Hachi Mihai , Crăciun Laurențiu
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind speranța de viață la naștere a populației din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bunduc Petru , Matei Constantin , Lozovanu Dorin , Hachi Mihai
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme socio-demografice ale evoluției populației RD Nord în contextul dezvoltării durabile
Matei Constantin1 , Hachi Mihai12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Aspecte generale ale evoluției populației și așezărilor umane
Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Hachi Mihai , Bacal Petru , Bejan Iurie , Morozan Stela , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of Return Migration to the Republic of Moldova in the Context of International Migration Flow
Hachi Mihai , Morozan Stela , Popa Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citizenship: identity or cultural attribute?
Șevcenco Violeta , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the international migration of the population in the northern development region (Republic of Moldova)
Bunduc Petru1 , Hachi Mihai1 , Dimitriu Radu-Ionuț2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea geodemografică a regiunii de dezvoltare nord în viziunea populației
Hachi Mihai , Morozan Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica mișcării naturale și reproducerea populației
Matei Constantin , Hachi Mihai , Bacal Petru , Morozan Stela , Bunduc Petru , Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica spațială a populației
Hachi Mihai , Morozan Stela , Lozovanu Dorin , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitațile structurale ale populației
Matei Constantin , Hachi Mihai , Lozovanu Dorin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the underground economy on the economic development of the world states
Bostan Nelea , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Analiza comparativă a evoluției geodemografice a orașelor Strășeni (Republica Moldova) și Zărnești (România)
Crăciun Laurențiu1 , Hachi Mihai12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a evoluției geodemografice a orașelor Strășeni (Republica Moldova) și Zărnești (România)
Crăciun Laurențiu1 , Hachi Mihai12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Așezarea geografică și componența teritorială.
Lozovanu Dorin , Bacal Petru , Hachi Mihai
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative spaces and urban development in Chisinău
Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Densitatea populației
Matei Constantin , Hachi Mihai , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populației
Matei Constantin , Hachi Mihai , Lozovanu Dorin , Bunduc Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europe’s refugee and migrant crisis: challenges and prospects (Criza refugiaților și migranților în Europa: provocări și perspective)
Bețco Daniela , Negru Cătălina , Hachi Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția spațiului urban și periurban în regiunea de dezvoltare centru a R. Moldova în contextul dezvoltării regionale
Matei Constantin1 , Hachi Mihai12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39