IBN
Închide
Bunduc Petru
Cuvinte-cheie (11): judeţul Botoşani (2), oraş mic (1), bazine hidrografice Pleșu și Vorona (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

A case study on land use change analysis using GIS in the Tigheci Hills, Republic of Moldova
Bunduc Tatiana, Bejan Iurie, Bunduc Petru
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1, Mereuţă Ion1, Ciochină Valentina1, Stegărescu Vasile2, Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Considerații privind evoluția structurii etnice a populației din Republica Moldova (2004-2014)
Bunduc Petru1, Bunduc Tatiana1, Şoitu Daniel2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația internațională a populației din județul Botoșani (România) în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord
Bunduc Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularități geomorfologice în bazinele hidrografice Pleșu și Vorona (județul Botoșani, România)
Bunduc Petru1, Bunduc Tatiana2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Câteva considerații privind structura demografică a emigranților originari din județul Botoșani
Bunduc Petru1, Dimitriu Radu-Ionuț2, Cujbă Vadim1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezechilibre în dezvoltarea economică durabilă a oraşelor mici din Republica Moldova.
Bunduc Petru1, Cujbă Vadim2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Seceta în bazinul inferior al râului Prut
Apostol Liviu, Şoitu Daniel, Bunduc Petru, Ilie Nicolae
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10