IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 00:38
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630589779194576211319
Volume34629102945
Total66465268922402

Vizualizări   2801Descărcări   180

Conţinutul numărului de revistă

Dezvoltarea curriculară la informatică 4-14

CZU: 37.016.046:004

Gremalschi Anatol , Lupu Ilie , Prisăcaru Angela
Tehnologii didactice inovative de formare la elevi a competențelor specifice disciplinei chimie 15-22

CZU: 37.02:54

Godoroja Rita , Coropceanu Eduard
Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova) 23-34

CZU: 159.9:37.017

Abu-Ria Ali , Bodrug-Lungu Valentina
Problematica învățământului electronic mixt 35-44

CZU: 37.016:004

Negara Corina , Cabac Valeriu
Family and institutional forms of foster care for children in Poland 45-53

CZU: 37.018.1(438)

Matejek Jozefa
Tendințe moderne și tehnologii didactice utilizate în procesul de formare inițială a programatorilor 54-63

CZU: 37.02:004

Globa Angela
Русский язык как средство преподавания точных дисциплин (в контексте метапредметной проблематики) 64-71

CZU: 37.02:811.161.1

Гетьманенко Наталия
Formes d’interaction verbale dans le developpement de la communication orale en classe de langue 72-77

CZU: 37.02:811.161.1

Zdraguş Vera
Aspects methodologiques de l’apprentissage du français par le biais de l'humour 78-83

CZU: 37.02:811.133.1

Ciorba-Lașcu Tatiana
Stimularea creativității copiilor de vârstă preșcolară în cadrul activităților cu conținut geometric 84-88

CZU: 159.922.7:373.2:514.1

Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie 89-95

CZU: 37.02:57

Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris , Chiriţa Natalia
Metoda proiectului și perfecționarea competențelor didactice ale profesorilor de matematică 96-105

CZU: 37.02:51

Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Managementul organizației școlare prin muncă în echipă 106-114

CZU: 37.018.5:005

Simerețchii Margareta
Semantica cromatică și dezvoltarea la orele de educație plastică a gustului artistico-plastic al studenților-pedagogi 115-123

CZU: 37.013:73-057.87

Ţâgulea Ion
Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie 124-131

CZU: 37.018.1

Munteanu Tamara
Procesul decizional în învățare: bariere, resurse, soluții 132-141

CZU: 374.013

Batog Mariana
Valorificarea principiilor eticii în sistemul multidimensional al formării studenților pedagogi 142-149

CZU: 378.14.034

Gorea Svetlana
Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic 150-157

CZU: 377.1.016:51

Berejanschi Anastasia
Creativitatea: aspect important al demersului didactic 158-162

CZU: 37.026+37.036

Vîntu Victoria , Busuioc Aliona , Driga Ina
Abordări conceptuale în taxonomia formelor educației formale și nonformale 163-175

CZU: 37.014.5

Florea Viorica
Creativitatea: aspecte psihologice 176-182

CZU: 159.9:37.036

Mihailov Veronica
Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist 183-192

CZU: 378.147:54

Codreanu Sergiu