IBN
Close
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-19 08:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (3 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-3592
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole270395572375261
Volume145021468
Total284445782843
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   545Descărcări   4

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
Evaluarea nivelului de formare a competenţelor-cheie în învăţământul general 4-18
Gremalschi Anatol
Schimbarea preocupărilor în didactică: continuitate sau discontinuitate? 18-26
Lupu Ilie, Cabac Valeriu
Применение некоторых статистических методов в педагогических исследованиях 26-36
Hariton Andrei, Мельничук Анна, Колоколова Инна
Cultura etnică în contextul educaţiei interculturale 37-42
Silistraru Nicolae
Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare 43-51
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
Hărţile conceptuale - o viziune structuralistă aplicabilă în studiul fizicii în liceu și în proiectarea unor opționale de tip integrat. 52-62
Crocnan Daniel-Ovidiu
The science education from gender perspective 62-70
Nissel Orly, Bodrug-Lungu Valentina
Învățămîntul matematic în Republica Moldova: Quo Vadis? 71-76
Achiri Ion
Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare 76-82
Nedbaliuc Rodica, Corobceanu Eduard, Nedbaliuc Boris
Discrepanțele procesului de formare a reprezentărilor geometrice la nivelul treptei prescolare și primare de învățământ 83-87
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Metodologii de utilizare a aparatului matematic în procesul de proiectare a bazelor de date relaționale 87-97
Vascan Teodora
Sisteme software de instruire: sens şi necesitate 98-104
Cristei Maria
Cadrul psihopedagogic şi metodologic al manualului digital 105-114
Chiriac Tatiana
Conceptualizarea cursului “Prelucrarea informației video” la specialitatea de informatică 114-121
Burlacu Natalia
Abordări conceptuale în studiul inteligenţei emoţionale 121-130
Rusu Elena
Particularităţile psihopedagogice de formare a capacităţilor şi a atitudinilor la elevii de vârstă şcolară mica 131-137
Panico Vasile, Nour Alexandra
Профессионально-ориентированное обучение матаматике студентов экономичекого профиля в университете 138-144
Коврикова Раиса
Premisele curriculumului la limba franceză din clasa a VII-a de formare a competențelor interculturale la elevi 145-155
Arapu Rodica
Развитие мотивации у студентов среднего профессионального образования в процессе изучения математики 156-159
Деткова A.