IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-24 11:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2024  (2 din 4)20    CZU
 2024  (2 din 4)36    
Nr. 2(36)20CZU
Nr. 1(35)16CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_educatie
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole666599360195906571355
Volume36636552956
Total70266301522546

Vizualizări   2258Descărcări   80

Conţinutul numărului de revistă

Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa 7-22

CZU: 172

Andriţchi Viorica , Mihăilescu Natalia
Cadru didactic universitar ca cercetător 23-31

CZU: 378.225

Silistraru Nicolae , Bostan Galina
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de Chimie Organică 32-42

CZU: 371.3:547.022

Coropceanu Eduard , Arsene Ion , Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Purcel Zinaida
Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare 43-51

CZU: 37.02:514

Lupu Ilie
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов 52-60

CZU: 378.146:004

Брайков Андрей , Великова Татьяна , Попиль Геннадий
Paideuma pedagogică românească 61-68

CZU: 398:37

Baciu Sergiu
Using of folk wares in professional training of the future teachers of fine arts 69-74

CZU: 37.398

Daniluk Liudmila
Innovation educational technologies as base of preparation of the future teachers-philologist in condition of modern educational environment 75-80

CZU: 004:80(371.13)

Tanana Svіtlana
Valoarea formativă a evaluării curente prin implementarea unor resurse TIC în învățământul profesional tehnic postsecundar 81-90

CZU: 371.26:004.4

Ivancov Ludmila , Coropceanu Eduard
Методология применения комплекса профессионально-ориентированных заданий при обучении математике в системе среднего профессионального образования . 91-96

CZU: 371.3:51

Деткова Анна
Analysis of learning dominants in elementar versus junior high school pupils 97-108

CZU: 37.01-057.47:159.91

Jaramna Raid
Ocupații cu profil educațional pe piața muncii din Republica Moldova:oportunități pentru învățământul superior 109-114

CZU: 331.5:378

Posţan Liliana
Studiul noilor tehnologii din perspectiva funcționalității în procesul educațional 115-122

CZU: 004:37

Vascan Teodora
Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient 123-136

CZU: 316.772.4:61

Nastasiu Silvia , Eşanu-Dumnazev Daniela
Impactul atitudinilor de învățare asupra dezvoltării intelectuale a elevilor de vârstă școlară mică 137-152

CZU: 37.025:[316.644:373.31]

Fluierar Valentina
Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar 153-159

CZU: 372

Calapod Valeria
Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional 160-166

CZU: 291.16:37

Iordachescu Veaceslav