IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-20 23:15
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2024  (2 din 4)20    CZU
 2024  (2 din 4)36    
Nr. 2(36)20CZU
Nr. 1(35)16CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_educatie
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole666603528196466571355
Volume36639622956
Total70266749022602

Vizualizări   1458Descărcări   79

Conţinutul numărului de revistă

Gândirea computațională ca scop al instruirii la informatică 7-20

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.7-20

CZU: 37.016.046:004

Cabac Valeriu
Relația educație și autoeducație: componentele, structura și funcțiile autoeducației 21-29

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.21-29

CZU: 37.018

Panico Vasile
Implementarea conceptului instruirea în bază de proiect în predarea unor cursuri de informatică Menționat în lucrare30-41

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.30-41

CZU: 371.314.6:004

Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Dezvoltarea abilităților de gândire computațională în școala primară 42-47

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.42-47

CZU: 37.046.12:004

Vascan Teodora
Problema formării competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar (viitori învățători ai claselor primare) 48-54

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.48-54

CZU: 372.851:377.1

Hajdeu Mihaela
School dropout - ways of remedy 55-62

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.55-62

CZU: 37.091

Tsengelidou Efthalia
Formarea competenței profesionale a cadrului didactic 63-68

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.63-68

CZU: 371.132

Vinnicenco Elena
Managerul de proiect – competențe și roluri specifice 69-75

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.69-75

CZU: 005.8:334

Nastasă Anca-Mihaela
Challenges of society in the 21st century 76-82

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.76-82

CZU: 316.6

Lungu Viorelia
Reziliența – condiție pentru dezvoltarea organizației școlare . 83-89

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.83-89

CZU: 37.07:005

Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Avantajele aplicării principiilor pedagogiei critice în contextul lecțiilor de vioară 90-94

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.90-94

CZU: 37.016:787.1

Cuculschi Victoria
Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie 95-104

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.95-104

CZU: 376.2:373.21

Luchianenco Lilia
Tendințe în evaluarea rezultatelor școlare: repere conceptuale, abordări inovative 105-115

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.105-115

CZU: 37.014:371.26

Verdeş Tatiana
Activitatea metodico-științifică în unitatea școlară 116-120

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.116-120

CZU: 37.02

Istrate-Stefanescu Adriana
Personalitatea din perspectiva dezvoltării conceptului de eficiență personală 121-125

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.121-125

CZU: 159.923.2

Iusco Ioana-Maria
La spécificité de l'approche discursive du texte littéraire dans la formation de la compétence de communication en anglais 126-135

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.126-135

CZU: 372.8811.111

Ciorba-Lașcu Tatiana
Clubul ,,viitorul pedagog” ca concept și ca formă specifică de ghidare a elevilor în cariera didactică 136-142

DOI: 10.36120/2587-3636.v24i2.136-142

CZU: 37.048.4:371.12

Savva Marianna