| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Batog Mariana Tudor - 3. Descărcări - 26. Vizualizări - 490.

2016 - 1

Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
Batog Mariana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres
Batog Mariana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul posttraumatic – consideraţiuni şi reflecţii psihologice
Batog Mariana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3