IBN
Close
Hits: 20 Unique visitors: 20
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Batog Mariana Tudor - 4. Descărcări - 43. Vizualizări - 625.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 1

Responsabilitatea și independența în învățare:bariere și resurse psihosociale
Batog Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
Batog Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Stresul posttraumatic – consideraţiuni şi reflecţii psihologice
Batog Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres
Batog Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4