IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-18 15:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2024  (2 din 4)20    CZU
 2024  (2 din 4)36    
Nr. 2(36)20CZU
Nr. 1(35)16CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_educatie
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole666602140196306571355
Volume36638472956
Total70266598722586

Vizualizări   408Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

On the ability of engineering students to get correct answers in mathematics examinations 7-12

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.7-12

CZU: 378.026:51(71)

Lefebvre Mario
Specificitatea testelor statistice neparametrice în aplicații specializate open-source 13-21

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.13-21

CZU: 004.42:37.015.3

Pavel Maria , Pavel Dorin
Formarea noțiunilor de momente de inerție ale sistemelor mecanice în cadrul mecanicii teoretice 22-32

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.22-32

CZU: 531/534:378

Guţuleac Leonid
Tactul pedagogic ca sursă de dezvoltare a atitudinii nonconflictuale și formă de funcționare a moralității 33-41

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.33-41

CZU: 378.017.92

Ţărnă Ecaterina
Valorificarea educației pentru rezolvarea conflictelor și a comunicării persuasive în prevenirea violenței în mediul școlar 42-53

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.42-53

CZU: 37.01:316.48

Adăscăliţei Andra-Mirabela
Procesul de formare și dezvoltare a gândirii computaționale și de implementare a activităților STEM: punctul de vedere al cadrelor didactice preuniversitare 54-65

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.54-65

CZU: 37.022:004

Donos Inna
Modelul conceptual de dezvoltare a competenței de cercetare/investigare la liceeni la disciplina Geografie 66-75

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.66-75

CZU: 373.5.025:91

Dumitrașcu Doina Maria
Inovație și aplicativitate a abordării Reggio Emilia în educația timpurie 76-82

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.76-82

CZU: 373.2.013.75(498)

Dobrin Mihaela
Politici de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general 83-86

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.83-86

CZU: 37.091.27

Linca Sofia
Valorile promovate de curriculum în cadrul modulelor la specializarea tehnician în activități economice 87-97

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.87-97

CZU: 377.091

Marcoci Dima Andreea
De la educația integrată la educația incluzivă – evoluția în învățământul preuniversitar 98-104

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.98-104

CZU: 376.1.091(498)

Mișcalencu Mădălina
Educația fizică și motivația în procesul educațional 105-112

DOI: 10.36120/2587-3636.v34i4.105-112

CZU: 373.091.26:796:303.4

Oprescu Daniel Dragoș , Ciorbă Constantin