IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru indicele czu "37.02:004"
Valorificarea sistemelor expert în învăţământ
CZU : 37.02:004.891
Chirchina Olga
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика проведения муниципальной олимпиады по Информационно - Коммуникационным Технологиям
CZU : 37.02:004(478-21)(063)
Малярович Аркадий
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme software de instruire: sens şi necesitate
CZU : 37.02:004.4
Marin (Cristei) Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка электронных учебных курсов в приложении exe learnin
CZU : 37.02:004
Брайков Андрей, Великова Татьяна
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul studierii unității de curs tehnologii informaționale în pregătirea specialiștilor din domeniul socio-juridic
CZU : 37.02:004
Popov Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programarea orientată pe obiect: particularităţi de predare
CZU : 37.02:004
Gasnaş Ala
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile realităţii mixte în activitatea de învăţare continuă şl cercetare
CZU : 37.02:004.032.6
Gherman Teodora
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului educaţional în baza tehnologiilor multimedia
CZU : 37.02:004
Belous Natalia
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculatorul - instrument eficient de comunicare în procesul de predare-învăţare
CZU : 37.02:004
Paximadi Elena
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Various online resources for developing interactive teaching materials used in eaching-learningevaluation with interactive whiteboard
CZU : 37.02:004
Evdochimov Radames
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice privind implementarea strategiilor de instruire la predarea tehnicilor de programare în alte ţări
CZU : 37.02:004(100)
Globa Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al indicatorilor TIC în politicile educaţionale: S.U.A., Marea Britanie, România şi Republica Moldova
CZU : 37.02:004(73+410+498+478)
Croitor-Chiriac Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(60) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocurile pe calculator-mijloc esenţial de consolidare a deprinderilor în învăţarea limbii engleze
CZU : 37.02:004:811.111
Pisoi Simona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(42) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea computerizată şi procesul instructiv - educativ din republică
CZU : 37.02:004
Bounegru Tudor
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(10) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare
CZU : 37.02:004
Babără Irina
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicațiile web în procesul educațional la Biologie din perspectiva dezvoltării competenței digitale
CZU : 37.02:004:57
Coropceanu Eduard
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение эффективности обучения сетевым технологиям с использованием интегрированной модели оценивания
CZU : 37.02:004
Нижегородова Маргарита
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальный этап обучения программированию на основе объектно-ориентированной парадигмы
CZU : 37.02:004
Şevciuc Pavel
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea noilor tehnologii didactice în procesul educaţional la informatică în liceu
CZU : 37.02:004
Mihălache Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les technologies de l'information et de la communication (tic) et la compétence réceptive, le cas des apprenants de l'alliance française de Tirana
CZU : 37.02:004
Toro Elona
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 83