IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-18 11:57
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole618122534264630747
Volume24130371271
Total6421355713917

Vizualizări   824Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-4
Argument 5-6
Gamurari Vitalie
Foreword 7-8
Gamurari Vitalie
Procesul de unificare al cadrului normativ ce reglementează comunicaţiile electronice în Uniunea Europeana şi statele membre 11-18

CZU: 34:004(4)

Gamurari Vitalie
La problema calificării juridice a conflictului dintre Coaliţia condusă de SUA şi organizaţia Daesh (Statul Islamic) în lumina atentatelor de la Paris din 13.11.2015 prin prisma normelor Dreptului Internaţional Umanitar 19-31

CZU: 341.3

Cauia Alexandru
CEDO şi protecţia datelor cu caracter personal 32-37

CZU: 341.231.14(4)CEDO

Beneş Olga
Consideraţiuni cu privire la noţiunile de „familie“, „copil“ şi „minor“ în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale 41-53

CZU: 341.231.14-053.2+347.63(478)

Smochină Andrei, Focşa Tatiana
Răspunderea juridică a statului în operele marilor gânditori ale doctrinelor politice și de drept 54-61

CZU: 340.12+342.1/.5

Baltag Dumitru, Moraru Elena
Analiza statutului legal al membrului colegiului disciplinar prin prisma standardelor internaţionale şi constituţionale în domeniul justiţiei 62-73

CZU: 340.116+347.962.6(100)

Ţurcan Serghei, Şişianu Anatolie
Răspunderea juridică a statului prin prisma dreptului constituţional 74-81

CZU: 342.4/.5

Moraru Elena, Baltaga Ecaterina
Statutul juridic al Băncii Centrale Europene 82-88

CZU: 347.734:339.732(4)

Odainic Mariana
Drepturile economice ale omului — drepturi subiective sau libertăţi publice 89-100

CZU: 342.72/.73+347.2

Baeşu Valeriu
The Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the International Private Law of Republic of Moldova 103-110

CZU: 341.9:347.91/.95(478)

Osoianu Natalia
Dimensiunea juridico – morală a principiului aflării adevărului în procesul civil 111-120

CZU: 347.91/.95

Fală Nicolae, Mărgineanu Lilia
Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal 123-130

CZU: 343.13(478)

Rusu Vitalie, Sorbala Mihai
Implemetantarea la nivel naţional a prevederilor art.19 din Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 03 mai 2005 133-139

CZU: 343.43(478)

Grati Irina
Dreptul de a dispune de sine însăşi — componentă a vieţii intime a persoanei 140-145

CZU: 342.721(478+498)

Butnaru Iulia
Coraportul dintre noţiunile de ordine juridică, ordine de drept şi ordine publică 146-154

CZU: 340.12

Robea Mariana
Aspecte teoretice conceptuale privind răspunderea juridică de drept public 155-162

CZU: 341.1/.8+342

Cerba Veaceslav
Particularităţile etapelor normativ-materiale ale răspunderii juridice 163-167

CZU: 340.12

Frătoaica Mihaela-Diana
Incompatibilităţi juridice — aspecte ale constrângerii juridice în statul de drept 168-171

CZU: 347.15/.17

Tănase Oleg
Obligaţiile subiectului de drept de a suporta consecinţele nerespectării unei norme juridice în dreptul contravenţional 172-177

CZU: 342.9

Zidaru Liliana
How Would You Improve the Effectiveness of the International Human Rights System 178-181

CZU: 341.231.14

Gamurari Loredana
RECENZIE la monografia „Statul subiect al răspunderii juridice“, autori Dumitru Baltag şi Elena Moraru, Chişinău, 2015, ULIM. — 243 p. 182-183

CZU: 340.132+342.1:347.51

Gamurari Vitalie