IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-19 10:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)45
  2020  (2 din 4)43
  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • B (2020.11.27-2024.11.27)
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7062882856235379119
Volume28246081994
Total7343128938229

Vizualizări   848Descărcări   90

Conţinutul numărului de revistă

Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II)

11-21

CZU: 341.1/.8

Gamurari Vitalie

Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite

22-28

CZU: 341.231.14(4)CEDO

Poalelungi Mihail

Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative

29-38

CZU: 341.43(4+94)

Gamurari Vitalie , Cigulea Aliona

Implementarea dreptului internațional umanitar și acordarea ajutorului victimelor de război: abordări și mecanisme

39-50

CZU: 341.3

Gamurari Vitalie , Guşanu Corneliu

Puncte de reper cu privire la problematica expulzării colective a străinilor reflectată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

51-56

CZU: 341.43+341.231.14(4)CEDO

Beneş Olga

Основные критерии определения наличия принципа международного права

57-66

CZU: 341.01

Задорожная Светлана

Участие органов международного правосудия в международном правотворчестве согласно концепции «живого» права

67-74

CZU: 341.01

Манык Алёна

Reglementarea constituțională a rapoartelor statelor membre cu Uniunea Europeană

77-88

CZU: 342.4(4)+341.217(4)EU

Ţurcan Serghei

Menirea socială a ordinii juridice

89-98

CZU: 340.11

Baltag Dumitru , Robea Mariana

Коллизионная привязка «закон флага» в международном частном праве Республики Молдова: значение, проблемы и перспективы

101-111

CZU: 341.9

Осояну Наталья

Эффективные международные контракты как основа соблюдения публичных интересов государств, участвующих в них

112-122

CZU: 341.24

Кауракова Мария

Analysis of approaches to understanding the civil service in the Russian Federation and foreign countries

123-128

CZU: 342.9(100+470)

Ivanenko Igor , Krasnitskaya Anna , Achmyz Asiyut , Nikitin Grigory

Contingency of contracting lawyers pattern on firm-size variable

129-139

CZU: 347.72.01

Mărgineanu Lilia , Mărgineanu Elena

Temeiurile casării sau modificării hotărârii judecdatorești în ordine de apel

140-167

CZU: 347.91/.95

Fală Nicolae , Şpac Vadim

De la fides la îndatorirea de bună credință în materia dreptului societar

168-180

CZU: 340.15+347.7

Fală Nicolae , Buzu Irina

Referendumul — modalitate directă de exercitare a suveranității naționale

183-191

CZU: 342.8

Cuculescu Andrei

Natura juridică a rezoluției 1483 din 22.05.2003 adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în raport cu Irak

192-198

CZU: 341.123ONU:341.3

Badir Kordee

Cercetarea prevederilor normative asupra statutului juridic al companiilor militare private

199-209

CZU: 341.3+342.7:355

Zacon Corina

Formele de utilizare a cunoștințelor specializate la cercetarea locului faptei

210-218

CZU: 343.98

Chiotici Dragoş

Conceptul de ordine juridică și reglementarea acestuia în legislația României

219-226

CZU: 340.111(498)

Robea Mariana

Theoretical-practical aspects on the consolidation of international security law as institute of public international law

227-235

CZU: 341.21/.23

Alabduljabbar Naif Jassim

Evoluția și consolidarea principiului răspunderii persoanelor fizice pentru comiterea crimelor internaționale: aspecte teoretico-practice

236-245

CZU: 341.462

Ciubotaru Rodica

Operatorul datelor cu caracter personal – subiectul infracțiunii

246-252

CZU: 343.44/45

Bozianu Sergiu

Порядок обжалования решений о применении санкций за нарушение налогового законодательства, предусмотренных Кодексом Республики Молдова о правонарушениях

253-260

CZU: 347.73:351.713

Ильинская Евгения

Reabilitarea persoanei pentru atragerea ilegală la răspunderea penală – obligația constituțională a statului

263-273

CZU: 343.123+347.9

Barbăneagră Alexei

Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.

274-275
Gamurari Vitalie