IBN
Închide
Baeşu Valeriu
Cuvinte-cheie (80): drepturi economice ale omului (3), drepturi fundamentale ale omului (2), propuneri de lege ferenda (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Le concept et l’evolution historique des droits economiques de l’homme
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Constituţionalizarea drepturilor economice ale omului
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile international
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Libertatea economică ca drept fundamental al omului
Ţurcan Serghei, Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia constituţională a dreptului la proprietate
Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Conţinutul dreptului la muncă  şi dreptului la ptotecţia muncii  din perspectiva reglementărilor  juridice ale republicii moldova
Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile economice ale omului — drepturi subiective sau libertăţi publice
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea drepturilor fundamentale ale omului in principatele romaneşti
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspectele constituţionale ale dreptului la muncă şi al dreptului de protecţie a muncii
Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea şi evoluţia istorică  a drepturilor fundamentale  ale omului
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea constituţională — criteriu fundamental al juridiciăţii normelor economic o-civile
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Libertatea contractuală — fundament juridic al contractului civil
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea contractuală la nivelul  convenţiei europene a drepturilor omului
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte filozofice asupra delimitării  conceptului de drept în raport  cu drepturile fundamentale ale omului
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitutional regulations — juridicals fundamental criterions of economic and civil norms
Baeşu Valeriu, Ţurcan Serghei
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dreptul de proprietate reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova şi a jurisdicţiei CEDO
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Caracteristica drepturilor economice ale omului reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova
Baeşu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18