IBN
Închide
Sorbala Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Securitatea cibernetică – premise și riscuri în contextul digitalizării serviciilor în sectorul public
Sorbala Mihai , Lisnic Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Incursiuni generale privind aplicarea legii penale
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte vizând prevenirea și combaterea traficului de copii
Sorbala Mihai , Vasilașcu Irina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réflexions au sujet de l’infraction de la fausse dénonciation ou de la fausse plainte
Sorbala Mihai
Université Libre Internationale de Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Unele considerațiuni asupra obiectul infracțiunii de denunțare falsă sau plângere falsă, declarație mincinoasă, concluzie falsă sau traducere incorectă
Sorbala Mihai , Bragari Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Unele reflecții asupra laturii subiective a infracțiunii de reținere ilegală sau arestare ilegală
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Asigurarea drepturilor și intereselor legitime a persoanei reţinute sau arestate în contextul hotărîrii curţii constituţionale a Republicii Moldova din 23.02.2016
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei reținute sau arestate în contextul hotărîrii curții constituționale a Republicii Moldova din 23.02.2016
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza sub aspect de drept comparat a infracțiunilor de reținere sau arestare ilegală în legislația penală a altor state
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe
Rusu Vitalie1 , Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal
Rusu Vitalie1 , Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Reflecţii asupra obiectului şi laturii obiective a infracţiunii de reţinere ilegală
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal
Rusu Vitalie1 , Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2014 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii asupra subiectului infracţiunii de reţinere sau arestare Ilegală
Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(162) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17