Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-23 22:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (368)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (729)
SM ISO690:2012
SORBALA, Mihai. Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale. In: Studii Juridice Universitare. 2020, nr. 3-4(51-52), pp. 125-134. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.4608306
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122

Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale

Legal Protection Against Illegal Detention or Arrest on the Basis of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4608306
CZU: 341.231.14

Pag. 125-134

Sorbala Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

Individual freedom and security of the person is one of the most sensitive and complex human values which, along with other fundamental rights, plays a primordial role in a democratic society. The right to liberty and security guaranteed by art. 5 of the Convention emphasizes the liberty of suspects or accused persons. This position requires important obligations at the initial stage of the detention or arrest of a person and, also, on the duration of the extent of the arrest in the later stages of the criminal proceedings. The European Convence of Human Rights and Fundamental Freedoms obliges member states to establish national mechanisms to guarantee fundamental rights and freedoms, being regulated in the constitutions of member states, a moment which has been successfully achieved by the Republic of Moldova on this vector, being adopted multiple regulations and normative acts in this regard.

Libertatea individuală şi siguranța persoanei este una din cele mai sensibile şi complexe valori umane care, alături de alte drepturi fundamentale joacă un rol primordial într-o societate democratică. Dreptul la libertate şi la siguranță, garantat prin art. 5 al Convenției pune un accent puternic asupra libertății persoanelor bănuite sau acuzate în comiterea infracțiunilor. Această poziție impune obligațiuni importante la etapa inițială a reținerii sau a arestării persoanei şi, deasemenea, referitoare la durata măsurii de arest în cadrul etapelor ulterioare ale procesului penal. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale obligă statele membre să creeze mecanisme naționale privind garantarea drepturilor şi libertăților fundamentale, fiind reglementate în constituțiile statelor membre, moment care a fost realizat cu succes de Republica Moldova pe acest vector, elaborându-se multiple reglementări şi adoptându-se acte normative în acest sens.

Cuvinte-cheie
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, right to liberty and security, deprivation of liberty, detention, judicial review, arrest,

Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, dreptul la libertate şi la siguranță, lipsirea de libertate, detenţie, controlul judiciar, măsură preventivă, arest