IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-13 12:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole61897000243930747
Volume24100301210
Total6421070303649

Vizualizări   347Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins

3-4

Argument

5-6

Le droit international —  cadre indispensable pour  le parcours européen  de la République de Moldova

9-22

CZU: 341.217:341.24(4)UE

Gamurar Vitalii

The main tendencies of reforming of higher education in the EU

23-28

CZU: 341.176:061.1EU:378

Myskiv L.

К вопросу о роли международного права  в глобализации управления интернетом  

29-34

CZU: 314:004.738.5

Пазюк Андрей

Aplicarea teoriei pluraliste  a autorităţii jurisprudenţei europene  în afara cadrului statelor părţi la CEDO

35-39

CZU: 347.99:341.231.14

Beneş Olga

Судебное правотворчество, судебная практика и судебный прецедент: содержание и формы проявления

40-45

CZU: 343.1(477)

Величук Сергей

Primele reforme penitenciare  la începutul României moderne

49-59

CZU: 343.811(498)

Smochină Andrei, Merei Luminiţa

Unele consideraţii referitor  la categoria de sancţiune juridică  în teoria şi istoria dreptului

60-81

CZU: 343.256

Baltag Dumitru, Tragone Elena

К вопросу о правовом регулировании внедоговорных обязательств  в международном частном праве Республики Молдова на современном Этапе 

85-94

CZU: 341.9(478)

Осояну Наталья

Источники формирования имущества непредпринимательских обществ

95-101

CZU: 347.121.2

Довбыш А

К вопросу об отказе  от принятия наследства

102-109

CZU: 347.68

Уразова Анна

Недействительность учредительных документов юридического лица: основания и последствия

110-118

CZU: 347.19

Бровченко Т.

Unele consideraţii de ordin doctrinar  şi juridic asupra corupţiei —  o adevărată pandemie a lumii contemporane

121-127

CZU: 343.35

Alecu Gheorghe, Alecu Coralia

Caracteristica juridico-penală  a infracţiunii de tortură, tratament inuman sau degradant prin prisma legislaţiei  Republicii Moldova şi Uniunii Europene

128-140

CZU: 343.211.3:341.231.14

Mărgineanu Iurie, Iarmaliuc Petru

Cazul ex-premierului ucrainean  Iulia Timoşenko şi impactul acestuia  asupra relaţiei dintre Ucraina şi UE

143-151

CZU: 341.217:327(477)

Grecu Alexandru, Gamurar Vitalii

Nihilismul juridic analizat  prin prisma categoriilor „drept“ şi „morală“ 

152-167

CZU: 340.12:17

Munteanu Rita, Postu Ion

Evoluţia, definirea şi clasificarea regulilor de urbanism în administraţia publică

168-177

CZU: 347.23:352:72

Munteanu Dumitru, Ţurcan Serghei

Esența şi funcțiile răspunderii juridice  a statului în drept intern

178-186

CZU: 340.13:342.1

Moraru Elena

Restrîngerile aduse dreptului  la respectul vieţii private şi de familie  conform prevederilor convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului  şi a libertăţilor fundamentale

187-197

CZU: 341.231.14

Butnaru Iulia, Gamurar Vitalii

Prin paradisurile fiscale

198-203

CZU: 343.359.2:336.22

Lică Florin Ilie, Osoianu Natalia

Comentariul capitolului VII al constituţiei Republicii Moldova  „raporturile parlamentului cu guvernul“

207-221

CZU: 342.4:342.51:342.52

Ţurcan Serghei

Recenzie la manualul „ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА“   

222-223

CZU: 341.4

Gamurari Vitalie

Date despre autori

224-225

Cerinţe faţă de manuscrise

226-227