IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 19:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole618121884262330747
Volume24129821265
Total6421348663888

Vizualizări   657Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins

3-4

Argument

5-6

Foreword

7-8

Судебная практика международных уголовных трибуналов и ее роль в процессе унификации норм применяемых к вооруженным конфликтам международного и немеждународного характера

11-25

CZU: 341.4:344.1

Gamurar Vitalii

 

Competenţa consultativă a curţii europene a drepturilor omului conform protocolului 16 al CEDO

26-31

CZU: 342.7:341.645

Beneş Olga

Limitarea libertăţii de  exprimare în interesul  înfăptuirii justiţiei

34-44

CZU: 341.231.4:347.99

Țurcan Sergiu, Şişianu Anatolie

Abuzul de drept în dreptul civil

45-58

CZU: 347.91

Baltag Dumitru, Tragone George

Contenciosul constituţional —  subramură a dreptului  constituţional

56-67

CZU: 342:342.565.2

Zubco Valeriu

Unele instrumente de politică monetară şi valutară ale băncii centrale

68-74

CZU: 346:336.748

Odainic Mariana

Реформирование и модернизация высшего юридического образования в Российской Федерации 

75-93

CZU: 34:378.046.4

Поцелуев Евгений, Кузьмина Ольга

Основные направления реформирования украинского налогового законодательства согласно нормам и приципам европейского союза

94-104

CZU: 346.6:336.2

Насиров Р.

Originea şi evoluţia istorică  a drepturilor fundamentale  ale omului

105-116

CZU: 342.7

Baeşu Valeriu

Legal constructions in the focus  of intertemporal and interlocal comparison  methods: methodological aspect

119-130

CZU: 340.5

Halabudenco Oleg

О генеральной отсылке (оговорке)  и контроле содержания договоров  в европейском частном праве

131-141

CZU: 341.9

Карлявин Иван

Psihiatria criminală —  ramură distinctă  a psihologiei criminologice

145-153

CZU: 343.95:159.9

Rotari Oxana

Aspecte teoretice şi procesuale  cu privire la constatările tehnco-ştiinţifice şi medico-legale 

154-162

CZU: 340.66:343.13

Baltaga Ecaterina

Noţiuni generale despre  activitatea specială de investigaţii

163-173

CZU: 343.132:342.7

Sîli Vitalie

Современные тенденции развития уголовно–процессуальной политики РОССИИ

174-181

CZU: 343.13:342.7

Кузьмина Ольга

Parteneriatul dintre uniunea europeană  şi statele maghreb în contextul  provocărilor ce stau în faţa unei  integrări regionale aprofundate (PARTEA I)  

185-194

CZU: 343.9:061.1EU:32

Abdelaziz Mukhtar, Osoianu Natalia

Principiile care guvernează activitatea  de urbanism în cadrul administraţiei publice  

195-203

CZU: 343.35:351.75

Munteanu Dumitru, Popa Victor

Studiu privind prevenirea şi combaterea  criminalităţii violente

204-217

CZU: 343.9

Mariţ Alexandru, Duda Elena

Abordări ştiinţifico-practice privind interferenţe între autorităţi publice în realizarea  competenţelor sale constituţionale

218-238

CZU: 342.51:351.74

Gamurar Vitalii, Cristal Igor

Incursiune scurtă în originea, fundamentul, efectele şi natura juridică a acţiunii pauliene

239-248

CZU: 347.73:657

Fală Nicolae, Mărgineanu Lilia

Contingenţa expeditorului la transportarea auto a mărfurilor, cu organele vamale şi răspunderea juridică a acestora

249-258

CZU: 347.7:339.543

Garștea Nina, Mărgineanu Lilia

Organizarea şi funcţionarea  oficiilor cadastrale în Republica Moldova

259-269

CZU: 349.4:332.3

Tamaciuc Pavel, Postu Ion

Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene

270-280

CZU: 342.51:354

Pavel Radu Cătălin, Popa Victor

Lupta împotriva crimei organizate:  mecanisme de cooperare judiciară şi instrumente de informare, aplicabile în statele  membre şi  nemembre ale uniunii europene

281-293

CZU: 343.9:343.23

Capcelea Silvia, Mariţ Alexandru

Particularităţi de recoltare şi interpretare  a urmelor de sânge uman la faţa locului

294-303

CZU: 343.98

Adam Sorin, Gheorghiţă Mihai

Îndatorirea fundamentală  de a proteja mediul înconjurător sănătos

304-310

CZU: 342.7:349.6

Crasnobaev Adrian, Goriuc Silvia

Aspecte teoretico–practice  privind procesul achiziţiilor publice

311-315

CZU: 347.7:336.5

Sîrbu Uliana, Gamurar Vitalii

Profesorul nicolae osmochescu la 70 de ani

316-317
Gamurar Vitalii

Recenzie la monografia  „Extrateritorialitatea convenţiei europene  a drepturilor omului: obligaţii pozitive  şi jurisdicţie

318-319
Gamurar Vitalii

Date despre autori

320-321

Cerinţe faţă de manuscrise

322-323