IBN
Închide
Fală Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

Indisponibilizarea pauliană
Fală Nicolae12 , Poalelungi Mihail12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind categoria „actelor juridice“ în contextul acțiunii pauliene
Fală Nicolae , Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Particularităţile construcţiei juridice ale suspendării executării actului administrativ individual defavorabil (partea I)
Fală Nicolae1 , Poalelungi Mihail2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-127. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Pledoarie pentru corectarea erorilor judiciare prin revizuire
Fală Nicolae12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Biroul Asociat de Avocați «CORECT»
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele principale ale apelului incident în procesul civil
Fală Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

De la fides la îndatorirea de bună credință în materia dreptului societar
Fală Nicolae1 , Buzu Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Biroul Asociat de Avocați «CORECT»
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile casării sau modificării hotărârii judecdatorești în ordine de apel
Fală Nicolae , Şpac Vadim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele dreptului de creanţă în contextul acţiunii pauliene
Chirtoacă Leonid1 , Fală Nicolae2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dimensiunea juridico – morală a principiului aflării adevărului în procesul civil
Fală Nicolae , Mărgineanu Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-41. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Incursiune scurtă în originea, fundamentul, efectele şi natura juridică a acţiunii pauliene
Fală Nicolae , Mărgineanu Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 23 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10