Implemetantarea la nivel naţional a prevederilor art.19 din Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 03 mai 2005
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
158 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-07 10:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.43(478) (4)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (83)
SM ISO690:2012
GRATI, Irina. Implemetantarea la nivel naţional a prevederilor art.19 din Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 03 mai 2005. In: Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 1-2, pp. 133-139. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122

Implemetantarea la nivel naţional a prevederilor art.19 din Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 03 mai 2005

CZU: 343.43(478)
Pag. 133-139

Grati Irina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 octombrie 2016


Rezumat

Traficul de fiinţe umane este o activitate criminală extrem de profitabilă in intreaga lume. Incriminarea actorilor solicitanţi in acest proces penal ar trebui să fie percepută ca un prim pas necesar in procesul de gandire spre dezvoltarea unui răspuns relativ nou, relativ neexplorat, relativ dezvoltat şi necercetat al justiţiei penale. Incriminarea utilizatorilor cererii ar trebui să fie percepută ca o măsură de descurajare a cererii activităţii infracţionale. Prin urmare, prevederile descurajării cererii in legislaţia privind lupta contra traficului de fiinţe umane, trebuie considerate drept temei juridic general pentru ideea incriminării

Trafficking in human beings is an extremely lucrative criminal activity in the whole world. The criminalisation of the demand–side actors in this criminal process should be perceived as a necessary first step in the thinking process towards the development of a relatively new, relatively unexplored, relatively developed and under–researched criminal justice response. Criminalisation of demand–side users should be perceived as a measure to discourage demand for criminal activity. Therefore, demand–discouraging provisions in anti–THB legislation should be considered as the general legal basis for the criminalisation idea.

Cuvinte-cheie
trafic de fiinţe umane, activitate criminală, încriminare, victimă.,

utilizarea serviciilor