IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 13:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole61895650241730747
Volume2498621204
Total6421055123621

Vizualizări   222Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Argument

5-6
Gamurari Vitalie

Reglementarea constituţională a îndatoririlor fundamentale ale omului: aspecte comparative

9-14
Țurcan Sergiu

Reforma constituţională — imperativ al timpului

15-21
Popa Victor

Evoluţia dreptului naţional al statelor prin prisma jurisprudenţei CEDO

22-27
Postu Ion

Деликвентность как социальная и юридическая категория. Ее качественные и количественные характеристики

28-36
Гуцуляк Виктор, Людринский Родион

Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940—1990: de jure şi de facto

39-49
Grama Dumitru

Să ne redobândim istoria sau despre Ungaria românească

50-57
Groza Andrei

Violenţa în familie — un startum (inevitabil) al suicidului

61-67
Rotaru Oxana, Autor Nou

Răspunderea penală în cazul executării ordinului dat în cadrul serviciului militar sau celui similar cu serviciul militar

68-79
Ulianovschi Xenofon

Consideraţii privind formarea domeniului ştiinţific al expertizei judiciare în România şi Republica Moldova

80-91
Golubenco Gheorghe, Neicuţescu Ovidiu

Cu privire la disciplina de instruire juridică „Drept contravenţional“

92-97
Furdui Sergiu

Situaţia copilului aflat în dificultate — problemă actuală a cercetărilor ştiinţifice

101-105
Mărgineanu Lilia

Le droit et l’incorporel a l’orée du XXIème siècle: Etat des lieux

106-114
Delfosse Marie‑Laure Cicile

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства как особый правовой институт международного частного права

115-122
Борисова Алина

Влияние сближения права на развитие молдавского международного частного права

123-137
Осояну Наталья

Осуществление суверенных прав государствами членами НАТО и ЕС в условиях современных интеграционных процессов

141-156
Гамурарь Виталие

Implicaţiile Tratatului de la Lisabona asupra politicii europene de mediu

157-164
Smochina Carolina

La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire: son efficacité scrutée

165-190
La Rosa Anne-Marie

Питання мiжнародноï провосуб’єктностi физичноï особи в мiжнародному правi прав людини

191-201
Мицик Всеволод

Современное состояние принципа неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях

202-213
Орбелян Арам

Evoluţia reglementărilor internaţionale cu privire la statutului juridic al combatantului

214-224
Cauia Alexandru

Dreptul de proprietate reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova şi a jurisdicţiei CEDO

227-240
Baeşu Valeriu

Les effets de la CEDH dans l’ordre juridique interne des Etats

241-250
Beneş Olga

Moştenirea testamentară ca modalitate de dobîndire a dreptului de proprietate

251-257
Ciubotaru Rodica

Правовое регулирование имущества супругов с помощью брачного договора по законодательству Республики Молдова

258-267
Георгицэ Елена

Сближение законодательства Республики Молдова с acquis communautaires

268-282
Gvidiani Alin

Locul răspunderii financiare în sistemul răspunderii juridice

283-289
Procopovici Augustin

Cauzele care determină apariţia traficului de fiinţe umane

290-295
Stăvilă Mihai

Participarea organizaţiilor neguvernamentale în protecţia drepturilor omului în România şi Republica Moldova

296-302
Rotaru Viorica-Gabriela

Caracteristicile statului de drept

303-308
Dumitru Cătălin

Controlul parlamentar —mecanism eficient în guvernare

309-314
Ilea Eugen-Sorin

Recenzie la manualul „Drept Internaţional Public“. Ediţia a III-a

317-317