IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(60)
2019
1. GAMURARI, V.

Les partis politiques dans le contexte de la democratisation des societes en transition dans la lumiere de la contribution du droit international

. Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4, 21-13. ISSN 1857-4122. (Cat. )
2. BAEȘU, V.

Le concept et l’evolution historique des droits economiques de l’homme

. Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4, 115-105. ISSN 1857-4122. (Cat. )
2017
3. BALTAG, D., ICHIM, G.

Unele reflecţii privind trăsăturile distinctive și ierarhia valorilor juridice

. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), 64-52. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
4. BENEȘ, O.

Puncte de reper cu privire la problematica expulzării colective a străinilor reflectată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), 56-51. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
2016
5. GAMURARI, V.

Aplicabilitatea dreptului de ocupație ca parte componentă a jus ad bellum în condițiile conflictelor armate contemporane: aspecte teoretico-practice

. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), 20-11. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
6. GAMURARI, V.

Statutul prizonierului de război în contextul conflictelor armate contemporane: studiu în baza conflictelor din Afganistan, Irak, Ucraina și Siria (PARTEA II)

. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 1-2(33-34), 24-11. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
2015
7. GAMURAR, V.

Statutul prizonierului de război  în contextul conflictelor armate  contemporane: studiu în baza  conflictelor din Afganistan, Irak,  Ucraina şi Siria (partea I)

. Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 3-4(31-32), 24-11. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
8. GAMURARI, V. Procesul de unificare al cadrului normativ ce reglementează comunicaţiile electronice în Uniunea Europeana şi statele membre. Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 1-2, 18-11. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
9. BENEȘ, O. CEDO şi protecţia datelor cu caracter personal. Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 1-2, 37-32. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
2014
10. GAMURAR, V. Aspecte teoretico-practice privind determinarea fazei inceputului punerii in aplicare a dreptului de ocupaţie in condiţiile conflictelor armate contemporane. Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 3-4, 20-11. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
11. BENEȘ, O. Conţinutul obligaţiei de executare a hotărarilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 3-4, 42-38. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
12. ŢURCAN, S., CRISTAL, I. Aspecte teoretico–practice privind raporturile autorităţilor administraţiei publice locale cu instanţele judecătoreşti (Studiu de caz: mun. Chişinău). Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 3-4, 63-54. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
13. BENEȘ, O.

Competenţa consultativă a curţii europene a drepturilor omului conform protocolului 16 al CEDO

. Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), 31-26. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
14. GAMURAR, V., CRISTAL, I.

Abordări ştiinţifico-practice privind interferenţe între autorităţi publice în realizarea competenţelor sale constituţionale

. Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), 238-218. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
15. FALĂ, N., MĂRGINEANU, L.

Incursiune scurtă în originea, fundamentul, efectele şi natura juridică a acţiunii pauliene

. Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), 248-239. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
2013
16. COJOCARU, C.

La faiblesse du régime politique Moldave

. Studii Juridice Universitare. 2013, nr. 1-2(21-22), 146-135. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
2012
17. GAMURAR, V.

Le droit international — cadre indispensable pour le parcours européen de la République de Moldova

. Studii Juridice Universitare. 2012, nr. 3-4(19-20), 22-9. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
18. BENEȘ, O.

Aplicarea teoriei pluraliste a autorităţii jurisprudenţei europene în afara cadrului statelor părţi la CEDO

. Studii Juridice Universitare. 2012, nr. 3-4(19-20), 39-35. ISSN 1857-4122. (Cat. C)
19. GAMURARI, V. Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societies post-conflictuels par la lumiere du ≪syndrome balkanic≫ (partie II). Studii Juridice Universitare. 2012, nr. 1-2, 18-9. ISSN 1857-4122. (Fără categorie)
2011
20. BENEȘ, O.

Compatibilitatea dintre principiul dublului grad de jurisdicție și articolul 6 §1 al convenției europene a drepturilor omului

. Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 3-4(15-16), 33-29. ISSN 1857-4122. (Fără categorie)
 
 

1-20 of 60