IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-29 16:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)43
  2019  (2 din 4)36
  2018  (2 din 4)32
  2017  (2 din 4)44
  2016  (2 din 4)40
  2015  (2 din 4)50
  2014  (2 din 4)63
  2013  (2 din 4)59
  2012  (2 din 4)53
  2011  (2 din 4)57
  2010  (2 din 4)42
  2009  (2 din 4)66
  2008  (2 din 4)76
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • B (2020.11.27-2024.11.27)
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2012.07.19-2013.11.27)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole661218587416134282
Volume26191731492
Total6872377605653

Vizualizări   859Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Argument

5-6

К вопросу совместимости норм международного эКологичесКого права и «заКонов и обычаев войны»

11-19

CZU: 341.1:342.7

Гамурарь Виталие

Кибервойна как новый вызов для международного гуманитарного права

20-30

CZU: 341.1/.8:004

Кориневич Антон

Особенности правового регулирования транспортировки нефти  по магистральным трубопроводам в праве зарубежных государств

31-42

CZU: 341.1:622.61:665.61

Миронюк Игор

Pregătirea specialiștilor de calitate —  mecanism de asigurare a securităţii  naţionale a Republicii Moldova

43-52

CZU: 349:321.011:355.02

Cauia Alexandru

Международные избирательные стандарты: доктринальные подходы к пониманию их правовой природы

53-68

CZU: 341.1:342

Охендовский Михаил

Міжнародно-правовий аналіз концепції європейського інформаційного простору

69-77

CZU: 341.1:061.1EU

Терехова Тетяна

К вопросу о правовом соотношении понятий: «информационная безопасность», «защита информации» и «кибербезопасность»

81-88

CZU: 342.727:004.056.5

Смокинэ Андрей, Грищук-Бучка Светлана

Corelaţia principiului umanismului  cu cel al echităţii și justiţiei în cadrul răspunderii juridice

89-105

CZU: 340.12:165.74

Baltag Dumitru, Munteanu Ruslan

Access to power in the state  through the principles of national sovereignty and democracy

106-117

CZU: 342.3

Țurcan Sergiu, Cuculescu Andrei

Dimitrie Cantemir — promotor al integrării știinţei dreptului românesc  în cultura europeană (340 de ani  de la nașterea domnitorului savant) (partea i)

118-134

CZU: 340:94(498)

Grama Dumitru

La faiblesse du régime politique Moldave

135-146

CZU: 342.8

Cojocaru Corina

Orientarea pro-europeană a Republicii Moldova prin prisma reglementărilor economico-financiare fundamentale

147-156

CZU: 342.4:336.7

Odainic Mariana

Administrative and legal ensuring  of higher education establishment  in UKRAINE in the 20–ies of xx century

157-162

CZU: 342:378(477)

Myskiv L.

Сравнительный анализ коллизионного регулирования правоотношений собственности в международном частном праве РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА и РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

165-174

CZU: 347(478)(477)

Осояну Наталья

Libertatea contractuală — fundament juridic al contractului civil

175-180

CZU: 347.44

Baeşu Valeriu

Aspecte teoretice privind investigarea infractiunilor comise cu violentă

183-189

CZU: 343.9

Golubenco Gheorghe

Фактор справедливости как элемент социально-правового согласия в обществе

190-194

CZU: 342.4

Белый Николай

Generalităţi privind activitatea teroristă trăsături, esenţă, ripostă

195-204

CZU: 342.341

Sîli Vitalie

Unele probleme privind terminologia utilizată în cadrul reglementărilor referitoare la infractiunile în domeniul transportului rutier

205-215

CZU: 343.346

Budeci Vitalie

Aspecte privind garantarea constitutională a libertătii presei

 

219-224

CZU: 342.7:070

Terzi Nicolae

Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare

225-238

CZU: 342:352

Pavel Radu Cătălin, Popa Victor

Funcţiile răspunderii financiare

239-249

CZU: 343.5:336.5

Procopovici Augustin

Diagnosticarea falsurilor de semnătură aplicate pe documente cu utilizarea  unor mijloace tehnice

250-259

CZU: 343.522

Văcaru Ion

Politicile și strategiile de protecţie  a informaţiilor clasificate  în condiţiile aspiraţiilor de integrare  Europeană a Republicii Moldova

260-267

CZU: 343.3:061.1EU

Ojog Vitalie

Efectul unui concurs de circumstanţe  agravante și/sau atenuante în cazul stabilirii recidivei infracţionale — ca stare de agravare a pedepsei penale

268-274

CZU: 343.8

Stăvilă Mihai

Caracterele generale ale conduitei ilicite

275-281

CZU: 347.12

Artene Diana-Anca

Caracteristicile și cauzalitatea criminalităţii violente

282-296

CZU: 343.9

Duda Elena

Dreptul subiectiv premisă a existenţei abuzului de drept

297-304

CZU: 347.53

Tragone George

Modalitatea prin care apărătorul  este chemat să participe la desfășurarea procesului penal

305-309

CZU: 343.13

Oncioiu Corina

 

In memoriam profesorul I. I. Lukashuk —  „Cel mai bun jurist-internaţionalist al Rusiei în secolul XX“

310-311

CZU: 341:929

Gamurari Vitalie

In memoriam professor I. I. LUKASHUK —  “The best international lawyer Russia in the twentieth century”

312-313

CZU: 341:929

Gamurar Vitalii