IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 10:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2014  (1 din 1)
  2013  (1 din 1)
  2012  (1 din 1)
  2011  (1 din 1)
  2010  (1 din 1)
  2009  (1 din 1)
  2008  (1 din 1)
  2007  (1 din 1)
  2006  (1 din 1)
  2003  (1 din 1)
imagine

pISSN: 1875-2170
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Annals of the University of Cahul

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2014
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole29153740736
Volume103918137
Total30157658873
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   469Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Problema controversată a ,,vilelor ” în contextul mişcării pentru susţinerea restructurării şi de eliberare naţională din Moldova 6-9
Certan Ion
Cultura - factor important în dezvoltarea societăţii în perioada de tranziţie în Republica Moldova 10-13
Anton Ion
Pretenţiile teritoriale ale URSS faţă de finlanda în anii 1938-1939 14-30
Şişcanu Ion, Şişcanu Daniela
Aspecte ale relaţiilor româno-engleze în perioada interbelică 31-34
Fabian Ecaterina
Libertate şi toleranţă religioasă în contextul globalizării 35-43
Sava Lucia
Sinonimia abstractă şi sinonimia concretă în sintaxă 44-49
Axentii Victor
Metodologia realizării orelor de curs la disciplina „fonetica limbii române contemporane” 50-54
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Principii teoretice de selectare şi aplicare a tehnologiilor pedagogice la orele de limbă latină 55-62
Tabaranu Ala
Categoria aspectului în sintaxa limbii române 63-67
Zgârcibabă Elena
Cărţile populare. impactul lor asupra dezvoltării literaturii române de mai departe 68-71
Balţatu Ludmila
Anatol Codru – „Dulcele cuvânt de piatră” sau permanenţa pietrei întruchipată-n cuvânt 72-75
Grosu Lilia
Glasul vieţii în opera druţiană 76-82
Tecuci Alexandru
Tradiţie şi contemporanietate în interpretarea chipului Chiriţei în teatrele din Moldova 83-86
Danilceac Oleg
Reforma-eveniment dominant al Renaşterii 87-90
Danilceac Oleg
Cohérence textuelle et traduction 91-96
Ghenciu Maria
L'usage du genre en français : tradition linguistique ou sexisme ? 97-103
Chedric Mariana
Les processus d’ecriture et de reecriture 104-108
Moraru Ecaterina
L’impact de la restauration sur l’oeuvre de Stendhal 109-114
Ghetivu Oxana
Reseaux techniques d’etude du FLE 114-119
Zlatin Ecaterina
Peculiarities of equivalent and non- equivalent strategies of phraseological units translation 120-125
Dandeş Ina, Mititelu Ina
Picaresque prose traditions in the novel “The luck of Barry Lyndon” by W. M. Thackeray 126-131
Mititelu Ina, Dandeş Ina
Intertextuality at the level of themes and symbols encountered in the poems of E. A. Poe, Ch. Baudelaire, and G. Bacovia 132-140
Pînzari Tatiana
On the importance of teaching pronunciation to foreign language learners 141-147
Fuciji Marianna
Some peculiarities of translation history in the western world: from Cicero to the twentieth century 148-155
Perţu Elena, Patraşcu Lilia
Abordări ale carierei profesionale de vocaţie a elevilor 156-160
Axentii Ioana, Roşcovanu Natalia
Ce trebuie să cunoască pedagogii despre copiii stângaci 161-165
Palaria Viorica
Delimitări conceptuale: definirea, analiza şi descrierea unor interpretări teoretice privind educaţia economică 166-176
Palaria Viorica
Utilizarea metodei transformărilor geometrice la studiul matematicii (treapta preuniversitară) 177-182
Macriţchi Natalia, Cojocaru Ion
Metode de selectare şi ordonare a datelor în programarea paralelă 183-191
Gherman Teodora, Fulea Ştefan
Proiectarea algoritmilor de sortare a datelor în JAVA 192-199
Gherman Teodora, Fulea Ştefan
Tehnologiile realităţii mixte în activitatea de învăţare continuă şi cercetare 200-205
Gherman Teodora
Activitatea de atragere a depozitelor în băncile comerciale şi importanţa sistemului de garantare a depozitelor în condiţiile crizei financiare internaţionale 206-210
Chironachi Corina, Miron Oxana
Principii generale de implementare a sistemelor informaţionale de gestiune automatizate la întreprinderile poligrafice 211-216
Lungu Rita
Agenţii economici înregistraţi ca plătitori de TVA în rol de intermediar ce colectează TVA 218-221
Donea Sofia
Проблемы обьёма и порядка финансирования медицинских учреждений в системе обязательного медицинского страхования в Республике Молдова (на примере Кахульского территориального агенства НКМС) 222-227
Мирон Оксана
Eco-etichetarea sau marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor 228-231
Todos Irina
Particularităţile dezvoltării comerţului electronic în Republica Moldova 232-237
Antohi Liudmila
Panorama dezvoltării industriei alimentare cu specificaţii teritoriale 238-245
Sadurschi Ludmila
Estimarea indicatorilor de performanţă din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentarea cu apă şi canalizare din regiune de dezvoltare sud a Republicii Moldova 246-253
Todos Irina
Современные проблемы развития сельского хозяйства Республики Молдова 254-262
Пармакли Дмитрий, Mocanu Natalia
Principiile ramurale ale dreptului – caracteristica şi importanţa 263-266
Şavga Magda
Reprezentarea în dreptul civil succesoral 267-270
Chironachi Vladimir
Unele aspecte privind participarea societăţilor comerciale la relaţiile comerciale internaţionale 271-274
Savva Silvia
Impactul politicilor publice în Uniunea Europeană 275-281
Ionescu Victor-Romeo
Impactul investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană 282-285
Orac CameliaMădălina, Judeu ViorinaMaria, Bejan Marius
Consideraţii şi sugestii privind valorificarea resurselor internet la elaborarea tezelor de licenţă şi master la specialitatea „Administraţie Publică” 286-296
Cornea Sergiu, Cornea Valentina
Cadrul instituţional privind gestionarea fenomenului migraţiei 297-302
Filipov Ina