IBN
Închide

34Publicaţii

639Descărcări

16528Vizualizări

Todos Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2023 - 2

Afacerea verde – parte integrantă a economiei verzi
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring security of supply chain through the implementation of ISO 28001
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Dezvoltarea sustenabilă a afacerii din perspectiva integrării criteriilor de mediu, social și de guvernanță
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 4(122) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring employees’ health and safety at work by implementing the ISO 45001 standard
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Contemporary business social responsibility policy
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Studiu cu privire la dezvoltarea ramurii de fabricare a produselor lactate din Republica Moldova
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 10 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza siguranţei alimentelor – prerogativa autorităţilor reglatoare
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învățământului superior economic și ingineresc prin utilizarea pedagogiei inovative: învățarea bazată pe contexte
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentelor – politică, strategie, legislaţie
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity
Popa Andrei , Todos Irina , Roşca-Sadurschi Liudmila , Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic , Noni Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea standardelor de calitate în industria turismului
Todos Irina , Vulpe Olesea , Noni Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele învățămîntului superior la începutul mileniului III
Bîrlea Svetlana , Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Capitalul investițional și situația economică din Republica Moldova
Todos Irina , Antohi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile dezvoltării durabile
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor utilizînd platforma Moodle
Todos Irina , Antohi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarera învățămîntului superior economic prin utilizarea e-learningului
Bîrlea Svetlana , Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de îmbunătăţirea a calităţii produselor
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-60. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte comparative ale pregătirii managerilor din Republica Moldova-Uniunea Europeană
Todos Irina , Antohi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre calitate şi competitivitate
Todos Irina1 , Curaxina Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor cu rol în implementarea prevederilor legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Caracteristica culturii Republicii Moldova prin prisma diferenţelor culturale propuse de Geert Hofstede
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-90. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile implementării sistemului de managementul securităţii şi sănătăţii muncii ohsas 18001.
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Auditul intern al calităţii
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-59. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căi de majorare a calităţii materialelor de construcţii
Todos Irina , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2010. Cahul. ISBN 978-9975-914-28-4.
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele implementării sistemului de management al siguranţei alimentare – iso 22000, în întreprinderile de panificaţie
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi etapele de implementare a standardului 14001
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2010. Cahul. ISBN 978-9975-914-28-4.
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Calitatea serviciilor publice locale: aspecte manageriale a sectorului de alimentare cu apă şi canalizare
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-51. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-etichetarea sau marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 30 December, 2014. Descarcări-51. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea indicatorilor de performanţă din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentarea cu apă şi canalizare din regiune de dezvoltare sud a Republicii Moldova
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 30 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea beneficiilor obţinute de către Î. M. ”Apă-Canal”Cahul, ca rezultat al implementării sistemului integrat de management al calităţii
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-21-5.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Calitatea serviciilor publice comunale de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor casnici
Solcan Angela , Todos Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Cahul prestate de către întreprinderea municipală „Apă-CanaL”
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2008. Cahul. ISBN 978-9975-9683-6-2.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu şi Securitatea Alimentară – factor decisiv în sporirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
Todos Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Drept, Economie şi Informatică
Nr. 1(14) / 2008 / ISSN 1810-8725
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea de dezvoltare sud a Republicii Moldova
Todos Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 34 of 34