IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 10:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2014  (1 din 1)41
  2013  (1 din 1)22
  2012  (1 din 1)26
  2011  (1 din 1)34
  2010  (1 din 1)31
  2009  (1 din 1)47
  2008  (1 din 1)35
  2007  (1 din 1)24
  2006  (1 din 1)31
  2003  (1 din 1)0
imagine

pISSN: 1875-2170
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Annals of the University of Cahul

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2014
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole291626521066
Volume104942151
Total301675941217

Vizualizări   529Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Elipsa – procedeu sintactico-stilistic de omisiune a componentelor recuperabile 5-12
Axentii Victor
Aportul literaturii basarabene din perioada interbelică în tezaurul general al culturii naţionale 13-16
Balţatu Ludmila
Rolul ludicului în dezvoltarea creativităţii la disciplina limba şi literatura română 17-21
Dermenji-Gurgurov Svetlana
M. Eminescu şi Basarabia 22-34
Tecuci Alexandru
Poezia pentru copii a lui Grigore Vieru 35-39
Botezatu Petru
Les formes en – ant: positions et propositions 40-45
Moraru Ecaterina
Les buts et les moyens pour une analyse stylistique 46-56
Antohi Lilia
Influienţa literaturii franceze în opera lui Vasile Alecsandri 57-65
Ghetivu Oxana
La communication orale – enjeu utilisé dans le langage 66-71
Zlatin Ecaterina
Rolul practicii pedagogice în formarea competenţelor profesionale la studenţi 72-75
Luchian Teodosia
Raportul dintre libertate şi educaţie – valorificare a conceptelor pedagogilor din perioada interbelică 76-83
Axentii Ioana, Roşcovanu Natalia
Integrarea socio - profesională a persoanelor cu deficienţă de vedere 84-87
Iurchevici Iulia
Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple în grupul de acţiune 88-93
Piscunov Alexandra
Învăţarea continuă din perspectiva psihopedagogiei centrate pe cel ce învaţă 94-100
Barbă Maria
Competenţa de a învăţa să înveţi prin prisma autoformării metacognitive a studenţilor 101-108
Vdovicenco Larisa, Leahu Margareta
Толерантность как компонент коммуникативной компетентности педагога 109-115
Титюнник Лариса
Development of software for creation electronic textbooks 116-118
Ashirova A.
Evidenţa datoriilor şi creanţelor compromise 119-122
Donea Sofia
Rolul politicii de contabilitate manageriale în cadrul sistemului informaţional economic 123-127
Cuşmăunsă Rodica, Ţugulschi Iuliana
Современные способы финансирования систем здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой 128-137
Мирон Оксана
Эволюция и современные формы развития процессов региональной валютной интеграции 138-146
Булатова Е., Марена Т.
Auditul intern al calităţii 147-158
Todos Irina
Mixul promoţional în cadrul sanatoriului “Nufărul alb” 159-165
Mihailuc Olesea
Structurile turistice de cazare. probleme, tendinţe şi posibilităţi de exploataţie 166-175
Crestenco Natalia
Evaluarea potenţialului agricol prin prisma eficienţei economice 176-180
Popa Andrei
Premisele fundamentale în crearea sistemului bancar competitiv din Republica Moldova 181-189
Croitoru Aliona
Аналитические аспекты современного развития аграрного сектора АТО Гагауз – Ери 190-198
Кураксина Светлана
Impactul negativ al fenomenului de tortură şi a altor tratamente crude, inumane sau degradante într-un stat democratic 199-203
Todos Victor
Consideraţii privind implicarea actorilor sociali în procesul de pregătire a specialiştilor în Republica Letonia 204-208
Cornea Sergiu
Consideraţii privind definirea noţiunilor „minoritate naţională” şi „minoritate etnică” 209-212
Danilceac Oleg
Sondajul – formă de investigare a muncii în bibiliotecă 213-217
Sîrbu Nadejda