IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(74)
2014
1. SADURSCHI, L., BÎRLEA, S. Cooperarea transfrontalieră, modalitate eficientă de dezvoltare a unei țări. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 206-201. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
2. BARBĂ, M. Elena Alistar – pedagog de vocație, prima femeie în Sfatul Țării. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 133-127. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
3. MORARU, E. Les emprunts. problemes d’integration des anglicismes. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 69-62. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
4. BLAȘCU, O. Marca comunitară – o oportunitate pentru companii.. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 164-159. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
5. AXENTII, V. Modalități de redare a aspectualității în limba română. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 17-10. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
6. TECUCI, A. Ovid Densusianu – folclorist. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 39-37. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
7. SAVVA, S. Aspecte comparative privind condiţiile de fond la încheierea contractului de vînzare-cumpărare prin prisma legislaţiilor româniei şi Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 158-150. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
8. LUCHIAN, T. Rolul motivației în formarea profesională a cadrelor didactice. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 126-123. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
9. COJOCARU, S. Conștiința ecologică în științele educației. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 103-97. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
10. RADU, C. Rolul profesorului diriginte în prevenirea efectelor negative ale migrației părinților. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 111-104. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
11. PETCU, V. Fănuș Neagu. Păpușa: realitate și ficțiune. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 36-33. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
12. COLODEEVA, L., PRICOPCIUC, D. Les caracteristiques definitoires du discours politique. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 55-52. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
13. GÎRNEȚ, S. Comerțul exterior, factor decisiv al asigurării creșterii economice în economia contemporană. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2014, nr. 10, 211-207. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
2013
14. LUCHIANCIUC, N.

Unele consideraţii privind determinativul prepoziţional al numelui cu valoare de genitiv

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2013, nr. 9, 10-5. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
15. GHETIVU, O.

Teatrul contemporan francez între tradiţional şi inovaţie

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2013, nr. 9, 20-16. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
16. SAVVA, S.

Clauza de hardship în contractele comerciale internaţionale.

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2013, nr. 9, 79-70. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
17. ROȘCA-SADURSCHI, L.

Infrastructura inovaţională dezvoltată - succesul unei economii inovaţionale

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2013, nr. 9, 127-121. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
2012
18. AXENTII, I., AXENTII, V.

Progresul social prin culturalizare – recurs la istorie(1918 – 1940)

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2012, nr. 8, 13-5. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
19. DERMENJI-GURGUROV, S.

Formarea profesională iniţială la limba şi literatura română: dificultăţi şi soluţii psihopedagogice

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2012, nr. 8, 48-38. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
20. TECUCI, A.

Tudor Arghezi – pământul şi cuvântul

. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2012, nr. 8, 68-64. ISSN 1875-2170. (Fără categorie)
 
 

1-20 of 74