IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "proprietate intelectuală"

Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene

Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa ilegală a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova
Novac Alexandra
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul de Proprietate Intelectuală

Secureanu Antonina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lupta împotriva produselor contrafăcute prin intermediul organelor vamale

Chiriac Lia, Tighineanu Alexandra
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării
Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind conţinutul economic al categoriei “proprietate intelectuală”
Novac Alexandra
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe

Savin Silvia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea juridico-civilă delictuală pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor anticoncurenţiale

Creciun Ilie
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice

Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repararea prejudiciului în cazul încălcării dreptului de autor și a drepturilor conexe în legislația Republicii Moldova

Bejenari Valeria, Trofimov Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice și practice privind protecţia mărcilor gustative

Cocieru Ludmila
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ de reglementare și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului public-privat în sfera proprietății intelectuale
Orlov Maria12
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate intelectuală
Pisarenco Olga
Institutul Naţional al Justiţiei
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про зміну законодавчих підходів, що стосується регулювання питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україні та корупційних впливів у вказаній сфері

Borovik Andrei
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль і значення легітимації юридично вагомих обставин у ході первісного виникнення
права інтелектуальної власності

Pogrebneak Vladimir
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Contrafacerea ca fenomen social
Ţîganaş Ion
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind obiectele de proprietate intelectuală create în exercitarea atribuțiilor de serviciu
Chirtoacă Leonid1, Pîrvan Pintilie2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25