Activitatea cercetătorului Vladimir Berzan în calitate de savant și inventator
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
181 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-14 08:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9(092) (1)
Economia energiei în general (508)
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav, BÎCOVA, Elena. Activitatea cercetătorului Vladimir Berzan în calitate de savant și inventator . In: Intellectus, 2022, nr. 2, pp. 42-53. ISSN 1810-7079. DOI: 10.56329/1810-7087.22.2.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Activitatea cercetătorului Vladimir Berzan în calitate de savant și inventator

Activity of Researcher Vladimir Berzan as a Scientist and Inventor

DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.22.2.04
CZU: 620.9(092)

Pag. 42-53

Postoronca Sveatoslav1, Bîcova Elena2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2023


Rezumat

The paper is dedicated to the description of involvement in the activity of patenting inventions at the level of personality. Vladimir Berzan, scientist and professor, PhD in technical sciences, senior scientific researcher, had a valuable contribution for the energy field, to the scientific support side. Studying the works left to those who will further develop the national and regional energy sector, we identify a close connection between the imperative needs in different historical periods of development of the real sector, reflected in the policy documents at the given time. In the scientist’s assets there are a great number of patents for invention, the purpose of which was to offer multiple practical solutions to the problems faced by energy professionals.

Lucrarea este dedicată descrierii implicării în activitatea de brevetare a invențiilor la nivel de personalitate. Pentru domeniul energetic, la partea de sprijin științific, savantul și profesorul Vladimir Berzan, doctor habilitat în științe tehnice, cercetător științific principal, a avut o contribuție valoroasă. Studiind lucrările lăsate cercetătorilor ce vor dezvolta mai departe sectorul energetic național și regional, identificăm o strânsă legătură între necesitățile imperative în diferite perioade istorice de dezvoltare a sectorului real, reflectate în documentele de politici la momentul dat. În activele savantului este puternic vizibil numărul de brevete de invenție obținute, menirea cărora era oferirea multiplelor soluții practice la problemele cu care se confruntau profesioniștii energeticieni

Cuvinte-cheie
patenting, energy domain, invention, intellectual property,

brevetare, energetică, invenţie, proprietate intelectuală