IBN
Închide

52Publicaţii

259Descărcări

17634Vizualizări

Cojocaru Olesea
Cuvinte-cheie (163): Republic of Moldova (7), ordinary chernozem (5), agrocenoses (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives
Fernandez-Anez Nieves1, Krasovskiy Andrey2, Muller Mortimer M.3, Cojocaru Olesea4, Autor Nou
1 Western Norway University of Applied Sciences,
2 International Institute for Applied Systems Analysis,
3 University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna,
4 State Agrarian University of Moldova
Air, Soil and Water Research
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1178-6221
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională
Romandaş Nicolae, Cojocaru Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Acțiunea schimbărilor climatice asupra rezervei de umiditate din sol invocând instabilitate economică
Cojocaru Olesea1, Panfil Petru2, Buga Cătălina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gospodăria Țărănească ”Agro-Panfil”
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea influenței factorilor climatici din localitatea Plop, raionul Dondușeni asupra rezervelor de umiditate din sol și productivitatea agroecosistemelor culturilor de câmp
Buga Cătălina, Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind acțiunea apei mineralizate asupra caracteristicilor chernoziomului tipic
Filipciuc Vladimir1, Rozloga Yurii G.1, Boaghe Lilia1, Cojocaru Olesea2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exteriorizarea secetei în Republica Moldova - consecințe, pierderi și variație economică
Cojocaru Olesea, Buga Catalina
State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea condițiilor climatice asupra umidității solului și productivității agroecosistemelor culturilor de câmp din nordul Moldovei – fluctuație economică în perioada pandemică COVID-19
Cojocaru Olesea1, Panfil Petru2, Buga Cătălina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gospodăria Țărănească ”Agro-Panfil”
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seceta în Republica Moldova devine mai comună și intense
Cojocaru Olesea, Buga Catalina
State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională
Cojocaru Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema creării sistemului regional de etalonare a solurilor în Republica Moldova
Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Actual concerns in the adoption of sustainable agricultural systems in the central plateau from Republic of Moldova
Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(17) / 2018 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researches on the efficacy of solid moisture release by range of aerospace areas and conservation of humidity area
Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solutions for calculating the velocity of water currents in artificial drainage basins and their safety directions against erosion on the natural relief
Cojocaru Olesea, Bacean Ion
State Agrarian University of Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ecologic rehabilitation of polluted lands by the mine "Lesu Ursului" from Suceava county
Chiorescu Esmeralda1, Filipov Feodor1, Cojocaru Olesea2, Bădeanu Marinela1
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 State Agrarian University of Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 15

Aprecierea calităţii agrofizice şi umidităţii solului cu aplicarea sistemului conservativ de lucrare a solului No-till din diverse agrocenoze în Republica Moldova
Andriucă Valentina, Cojocaru Olesea, Bacean Ion, Cazmalî Nicolai, Mocanu Emilian, Melnic Rodica, Macrii Lucia, Popa Oxana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erodabilitatea cernoziomurilor obișnuite din moșia Negrea, raionul Hâncești
Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fairground grass a bioindicator of extremely superficial strong compacted soils from urban area
Filipov Feodor1, Chiorescu Esmeralda1, Cojocaru Olesea2, Bădeanu Marinela1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How can the process of erosion change the chemical status of the quality of ordinary chernozems
Cojocaru Olesea1, Filipov Feodor2, Chiorescu Esmeralda2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How can the process of erosion change the state of the quality of ordinary chernozems
Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the soil of physical activity index cellulolytic winter wheat sub agrocoenoses
Melnic Rodica, Cojocaru Olesea, Popa Oxana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52