INFOINVENT, ca oportunitate inedită de prezentare, în spațiul beneficiarilor, a obiectelor de proprietate intelectuală ale Institutului de Energetică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
22 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:347.77 (3)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (897)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1115)
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav. INFOINVENT, ca oportunitate inedită de prezentare, în spațiul beneficiarilor, a obiectelor de proprietate intelectuală ale Institutului de Energetică. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 66-74. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

INFOINVENT, ca oportunitate inedită de prezentare, în spațiul beneficiarilor, a obiectelor de proprietate intelectuală ale Institutului de Energetică

INFOINVENT, as a Unique Opportunity to Present, in the Space of the Beneficiaries, the Intellectual Property Objects of the Energy Institute


CZU: 001.89:347.77
Pag. 66-74

Postoronca Sveatoslav
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Societatea are nevoie în permanență de produse și servicii de performanță. Rolul sferei științifice în dezvoltarea socio-economică, ce oferă cetățenilor ascensiune spre noi nivele de calitate a vieții, este decisiv. Dezvoltarea sectorului energetic este una dintre prioritățile strategice ale oricărui stat, iar perioada actuală ne dictează necesitatea implementării măsurilor de tranziție energetică, obținând prin aceasta neafectarea mediului și excluderea amenințărilor climatice. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, fiind un forum al proprietății intelectuale, creativității și inovării, în cadrul căruia sunt prezentate, prin tradiție, rezultatele din cercetare și inovare în fața beneficiarilor, și-a demonstrat importanța și rolul de platformă întru stabilirea unui dialog permanent știință-business-autorități-societate.

Modern society is in constant need of highperformance products and services. The role of the scientific sphere in socio-economic development, which offers citizens an ascent to new levels of quality of life, is decisive. The development of the energy sector is one of the strategic priorities of any state, and the current period dictates the need to implement energy transition measures, thereby not affecting the environment and excluding climate change threats. The International Specialized Exhibition “INFOINVENT”, which is a forum of intellectual property, creativity and innovation, where the research and innovation results are traditionally presented to beneficiaries, has demonstrated its importance and role as a platform for establishing a permanent science-business-authorities-society dialogue.

Cuvinte-cheie
cercetare, inovare, expoziţie, domeniul energiei, proprietate intelectuală,

research, innovation, exhibition, energy domain, intellectual property