IBN
Închide
Tatar Olga
Cuvinte-cheie (88): исследование (3), unnamed contracts (2), непоименованные договора (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Синтез научных работ в области непоименнованных договоров
Татар Ольга
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфичность, сходство и отличие непоименованного договора контрактации с поименованными договорами Республики Молдова
Татар Ольга
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„Permisivitatea” principiului libertății contractuale
Tatar Olga
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договор контрактации как один из видов непоименованных договоров Республики Молдова
Татар Ольга12
1 Комратский государственный университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительно-правовой анализ непоименованного договора Республики Молдова с договорами зарубежных стран и внедрение зарубежного опыта
Татар Ольга1, Михалаке Юрий2
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сходства и отличия непоименованных договоров с поименованными договорами в системе гражданскоправовых договоров Республики Молдова 
Татар Ольга12
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическая природа и специфика названных, не названных и смешанных договоров
Татар Ольга12
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Cercetarea dezvoltării și natura juridică a contractelor nenumite
Tatar Olga
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ содержания и правовой сущности непоименованных договоров
Волчинский Виктор1, Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет,
3 Академия Наук Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве
Михалаке Юрий1, Татар Ольга23
1 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере,
2 Комратский государственный университет,
3 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договор трансфера спортсмена- как один из видов новой договорной конструкции непоименованных договоров
Татар Ольга12
1 Комратский государственный университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко- правовой аспект исследования непоименованных (безымянных) договоров
Татар Ольга
Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место и роль непоименованных договоров в зарубежных странах
Михалаке Юрий1, Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие, предмет и содержание непоименованных договоров
Татар Ольга12
1 Комратский государственный университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 28 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые аспекты предмета договора коммерческого агентирования и его сравнение со смежными юридическими конструкциями
Татар Ольга, Султ Георгий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)
Михалаке Юрий1, Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности учреждения и регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Молдова
Sîrbu Ana, Татар Ольга
Комратский государственный университет
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,посвященная 26-летию Комратского государственного университета
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-039-3.
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Перспектива прав и новые формы интеллектуальной собственности
Захария Сергей1, Татар Ольга2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice
Capşa Tudor, Tatar Olga
Universitatea de Stat din Comrat
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Теоретические и практические вопросы разработки и развития нормативных правовых актов в области охраны интеллектуальной собственности в Республики Молдова
Захария Сергей, Татар Ольга
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20