IBN
Închide
Munteanu Rita
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2018 - 3

Configurația nihilismului juridic în cadrul societății contemporane
Munteanu Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele de organizare normativ - juridice a nihilismului juridic în cadrul societății contemporane
Munteanu Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quintessence of legal nihilism
Munteanu Rita
State Agrarian University of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Cauzele răspîndirii nihilismului juridic analizate prin prisma realității socio – politice și juridice din Republica Moldova
Munteanu Rita
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-52. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele nihilismului juridic la etapa actuală de dezvoltare a societății contemporane
Munteanu Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza, esența și formele de deformare ale conștiinței  juridice în Republica Moldova
Munteanu Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiuni dialectice de conținut al nihilismului juridic în cadrul raportului drept – religie
Munteanu Rita
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 8(296) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivele (cauzele) răspîndirii niihilismului juridic analizate prin prisma realității socio – politice și juridice din  Republica Moldova
Munteanu Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Conștiința juridică — reglator intern  al comportamentului persoanei 
Munteanu Rita , Postu Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de prevalenţă (domeniile de distribuire) a nihilismului juridic analizat prin prisma mijloacelor de combatere a acestuia
Munteanu Rita
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideologia juridica — dimensiune a realitatii juridice
Baltag Dumitru , Munteanu Rita
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Nihilismul juridic analizat  prin prisma categoriilor „drept“ şi „morală“ 
Munteanu Rita , Postu Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(19-20) / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

The concept of legal nihilism
Munteanu Rita
State Agrarian University of Moldova
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13