Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
576 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 22:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (46)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (789)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1596)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe; MINCIUNĂ, Vitalie. Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, pp. 104-110. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2014 / ISSN 1857-4130

Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării

CZU: 001.895:338(478)
JEL: O30, O34, O38, O39
Pag. 104-110

Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 2 mai 2015


Rezumat

O Uniune a Inovării este o iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020, care are drept scop dezvoltarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Republica Moldova ca ţară asociată la UE este aşteptată să contribuie la realizarea celor peste 30 de obiective (angajamente) ale acestei iniţiative. Scopul studiului a fost de a analiza politica inovării din Republica Moldova raportată la angajamentele Uniunii Inovării. În articol se evaluează situaţia actuală în sistemul naţional de inovare după diferite elemente, în baza documentelor de politici şi a acţiunilor practice implementate, şi se estimează că progresul naţional spre atingerea angajamentelor Uniunii Inovării este foarte modest.

A Innovation Union is a flagship initiative of the Europe 2020 strategy which aims to develop a smart, sustainable and inclusive growth. Republic of Moldova, as EU associated country, is expected to contribute to achieving the over 30 goals (commitments) of this initiative. The aim of the study was to analyze the innovation policy in Moldova related to the Innovation Union commitments. In this paper it is assessed the current situation in national innovation system according to various elements, based on policy documents and implemented practical actions, and it is estimated that national progress towards achieving the Innovation Union commitments is very modest.

Cuvinte-cheie
politica inovării, Uniunea Inovării, proprietate intelectuală, acces la finanţe, achiziţii publice, specializare inteligentă