IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "protection"

Wind farms’ grid connection and protection requirements for sustainable development

Beniuga Oana, Beniuga Razvan
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 2 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind protecția mediului înconjurător din România

Hlipcă Petru
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фунгицид и иммунокорректоры в защите лилий от ботритиоза

Iacimeneova S.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы качества, количества, охраны и использования подземных вод Молдовы

Moraru Constantin
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni

Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția conceptului de securitate în diferite epoci și culturi în contextul dezvoltării sociale și istorice

Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Polisca Cezara-Elena, Cîrnaţ Teodor
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza jurisprudenței CtEDO cu privire la încălcarea dreptului la viață de către Republica Moldova

Pavlovschi Stanislav, Cîrnaţ Teodor
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției

Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova

Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a contravenției de violență în familie

Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția datelor de identitate ale martorilor și ale altor participanți la procesul penal

Telipan Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Present location of Liparis loeselii (l.) rich. (Orchidaceae) in the left-bank Dnieper (Ukraine) and their protection

Smoliar N.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regional landscape park «Hadiatskyi» as the preservation and protection center of phytodiversity in the left-bank forest-steppe of Ukraine

Khannanova Olesia
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Poltava
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciile dominante de Trichogramma colectate in diferite agrocenoze ale Republicii Moldova

Gavriliţă Lidia
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic privind protecția copiilor refugiaţi

Tizu Svetlana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la garanțiile asigurării dreptului de proprietate în procesul penal

Ababei Eduard
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148