Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-06 15:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.4:599.4(478) (1)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (456)
Mammalia. Mamifere (122)
SM ISO690:2012
NISTREANU, Victoria; LARION, Alina; CALDARI, Vladislav; DIBOLSCAIA, Natalia. Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), pp. 78-83. ISSN 2537-6284.
10.36120/2587-3644.v9i1.78-83
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni

New underground shelters of bats (Mammalia, Chiroptera) from the Trebujeni landscape reservation

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.78-83
CZU: 502.4:599.4(478)

Pag. 78-83

Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Cercetările au fost efectuate în perioada de hibernare și vara în carierele de piatră de la Trebujeni și Mășcăuți. În perioada de hibernare în minele de la Trebujeni au fost semnalate 5 specii de lilieci, dominant a fost Rhinolophus hipposideros cu 33,34%, iar în perioada de vară a fost înregistrat doar liliacul de apă. În minele de la Mășcăuți în perioada de hibernare și vara au fost semnalate câte 6 specii, însă structura comunității prezintă diferențe. Iarna domina Eptesicus serotinus (50,79%), iar vara – Plecotus austriacus (71%). Majoritatea speciilor sunt rare, protejate la nivel național și internațional.

The researches were carried out during the hibernation period and in summer in the stone quarries from Trebujeni and Mășcăuți. During the hibernation period in Trebujeni mines 5 species of bats were recorded, Rhinolophus hipposideros was dominant with 33.34%, and in the summer only Myotis daubentoni was registered. In the mines from Mășcăuți during the hibernation period and in summer 6 species were reported, but the structure of the community was different. In winter the dominant species was Eptesicus serotinus (50.79%), and in summer - Plecotus austriacus (71%). Most species are rare, protected at national and international level.

Cuvinte-cheie
lilieci, adăposturi subterane, specii rare, protecţie, Trebujeni, Mășcăuți,

bats, underground shelters, rare species, protection, Trebujeni, Mășcăuți