Wind farms’ grid connection and protection requirements for sustainable development
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
759 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-21 03:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91+621.311 (3)
Economia energiei în general (482)
Electrotehnică (992)
SM ISO690:2012
BENIUGA, Oana; BENIUGA, Razvan. Wind farms’ grid connection and protection requirements for sustainable development. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 478-481. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Wind farms’ grid connection and protection requirements for sustainable development

Conectarea parcurilor eoliene la sistemul energetic in contextul dezvoltarii durabile

Требования к охране и системы питания подключение к ветропарки в контексте устойчивого развития

CZU: 620.91+621.311

Pag. 478-481

Beniuga Oana, Beniuga Razvan
 
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2017


Rezumat

The present paper focuses on highlighting most important grid connection requirements for wind farms, in the context of sustainable development, in order to ensure best integration, compatibility, protection and stability of power system. Therefore it is working on drafting grid codes or for change them, where the codes already exist, to keep up with technology. This work is an overview on existing grid codes in countries with tradition in wind sources management like Germany and Denmark, and by reference, in Romania, a novice in the field, despite its huge wind potential and suitable areas for wind farm sitting.  

Lucrarea de fata are ca scop evidentierea celor mai importante cerinte de conectare la retea a parcurilor eoliene, in contextul dezvoltarii durabile, pentru asigurarea integrarii, compatibilitatii, protectiei si stabilitatii sistemului energetic. Pentru aceasta, se lucreaza in mod continuu la elaborarea codurilor de retea si la modificarea celor existente, in vederea adaptarii lor la tehnologiile existente. In lucrare este facuta o prezentare generala a codurilor de retea din tarile cu traditie in managementul energiei eoliene precum Germania si Danemarca, si prin raportare la acestea, este prezentat codul de retea din Romania, o tara novice in domeniu, in ciuda potentialului imens de vant si a muliplelor suprafete adecvate amplasarii parcurilor eoliene.  

В настоящем документе основное внимание уделяется выделяя наиболее важные требования присоединения к электрическим сетям ветровых электростанций, в контексте устойчивого развития, с тем чтобы обеспечить наилучшую интеграцию, совместимость, защиту и стабильность энергосистемы. Поэтому он работает на кодах сетки редакционных или изменить их, где уже существуют коды, чтобы идти в ногу с технологиями. Данная работа представляет собой обзор существующих сетевых кодексов в странах с традицией в управлении источниками ветра, как Германия и Дания, и по ссылке, в Румынии, новичок в этой области, несмотря на его огромный потенциал ветра и подходящих площадок для размещения ветропарка

Cuvinte-cheie
grid connection requirements, grid code, point of common coupling,

protection