IBN
Închide
Polisca Cezara-Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Incluziunea copiilor de vârstă școlară cu cerinţe educaţionale speciale
Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conceptul de educație în dialectica lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea evolutivă a dreptului la instruire ca instrument hermeneutic utilizat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right to education of children with special educational needs. The case of G.L. v. Italy
Polisca Cezara-Elena
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Accesul la educație al deținuților conform standardelor CEDO
Sârcu-Scobioală Diana1 , Polisca Cezara-Elena2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul la educație preșcolară și la învățământ secundar și postsecundar. realitatea Republicii Moldova versus standarde CEDO
Mocanu Victor , Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homeschooling-ul în doctrina Curții Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana , Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Polisca Cezara-Elena , Cîrnaţ Teodor
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte procedurale ale cooperarii juridice internationale în materie de acte de stare civila
Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
SS, SJE. 2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei
Botnaru Stela , Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Valori şi concepte teoretice în apariţia şi evoluţia dreptului penal
Botnaru Stela , Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11