IBN
Închide
Carp Elena
Cuvinte-cheie (61): archeological sites (2), artifacts (2), archeology (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor logistice în activitatea sistemului economic operaţional
Bulat Veronica, Carp Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Despre terorism şi represiuni politice în Franţa secolului al XVIII-lea. Cazul lui Ludovic al XVII-lea
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consecinţele cenzurii şi accesului interzis
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Profire Carasevici – pedagog prin vocaţie şi cercetător consacrat
Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7