IBN
Închide
Carp Simion
Cuvinte-cheie (72): manslaughter (2), health damage (2), lipsire de viaţă (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier
Carp Simion, Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier
Carp Simion, Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Despre terorism şi represiuni politice în Franţa secolului al XVIII-lea. Cazul lui Ludovic al XVII-lea
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consecinţele cenzurii şi accesului interzis
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte ale politicii penale de incriminare a infracţiunii de evadare din locurile de deţinere în legislaţiile penale ale altor state
Carp Simion1, Chetraru Viorel2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Centrul Naţional Anticorupţie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(2) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КАРПОВ Никифор Семенович (к 55-летию со дня рождения)
Carp Simion, Arsene Livia, Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Закон и Жизнь
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Principiile fundamentale de activitate a poliţiei în condiţiile manifestaţiilor publice cu caracter de masă
Carp Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Noţiunea şi funcţiile principale ale regimului de detenţie în instituţiile penitenciare
Carp Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Munca educativă ca instrument de corijare a condamnaţilor
Carp Simion, Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Criminalitatea în Republica Moldova , evoluţia situaţiei şi starea criminogenă în ultima perioadă
Carp Simion, Bulai Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13