IBN
Închide
Carp Simion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2021 - 2

Apărarea drepturilor şi libertăţilor condamnaţilor la pedeapsa închisorii prin prisma implementării sistemului de garanţii
Carp Simion , Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictele interpersonale în mediul condamnaţilor ca factor al criminalităţii penitenciare
Carp Simion , Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier
Carp Simion , Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier
Carp Simion , Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Despre terorism şi represiuni politice în Franţa secolului al XVIII-lea. Cazul lui Ludovic al XVII-lea
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Normele juridice discriminatorii – trăsătură a regimurilor de guvernare totalitare şi de ocupaţie
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra unor practici politice şi tratamente specifice regimurilor totalitare
Carp Simion , Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-31. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale instruirii în instituţiile de învăţământ ale autoproclamatei Republicii Nistrene
Carp Simion , Pareniuc Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Consecinţele cenzurii şi accesului interzis
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecinţele cenzurii şi accesului interzis la informaţie asupra spiritului national
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploatarea muncii deţinuţilor ca element al politicii represive a regimurilor totalitare
Carp Simion , Rusu Oleg
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări specifice privind asigurarea securităţii părţilor vătămate şi a martorilor din rândul persoanelor aflate în detenţie
Carp Simion , Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspecte ale politicii penale de incriminare a infracţiunii de evadare din locurile de deţinere în legislaţiile penale ale altor state
Carp Simion1 , Chetraru Viorel2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Centrul Naţional Anticorupţie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(2) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura ca metodă și formă de corectare și reeducare a condamnaţilor
Carp Simion , Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КАРПОВ Никифор Семенович (к 55-летию со дня рождения)
Carp Simion , Arsene Livia , Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Закон и Жизнь
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Principiile fundamentale de activitate a poliţiei în condiţiile manifestaţiilor publice cu caracter de masă
Carp Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Noţiunea şi funcţiile principale ale regimului de detenţie în instituţiile penitenciare
Carp Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25