IBN
Închide
Carabanov Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2021 - 2

Politica de gen în cadrul poliției – realități și perspective
Erhan Ianuş1 , Carabanov Mariana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea unei culturi a drepturilor şi a egalităţii în crearea unui mediu sigur de hărţuirea sexuală
Creanga Liliana1 , Carabanov Mariana2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evoluţia traficului de persoane în Republica Moldova
Ursan Iurie , Carabanov Mariana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Principiile fundamentale de activitate a poliţiei în condiţiile manifestaţiilor publice cu caracter de masa
Carp Simion , Carabanov Mariana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Impactul crizei economice asupra drepturilor funcţionarilor de poliţie
Carabanov Mariana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-42-5.
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretizarea informaţiei: trecut şi prezent
Carabanov Mariana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6