Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
197 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-11 19:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.733(478)+341.231.14(4) (1)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (648)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (734)
SM ISO690:2012
POLISCA, Cezara-Elena; CÎRNAŢ, Teodor. Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. In: Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale. 12-13 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia Artpoligraf, 2020, pp. 540-559. ISBN 978-9975-3462-2-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Statul, securitatea şi drepturile omului 2020
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale"
Chişinău, Moldova, 12-13 decembrie 2019

Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Protection of the right to education in light of the legislation of the republic of moldova and the case-law of the european court of human rights

CZU: 342.733(478)+341.231.14(4)

Pag. 540-559

Polisca Cezara-Elena, Cîrnaţ Teodor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2021


Rezumat

The right to education is one of the fundamental human rights, enjoying today a universal recognition, both in international and regional conventions, as well as in the constitutions of modern states. The proof to this serves the fact that the most widespread provision is the right to education, which is contained in the constitutions of 43 Council of Europe Member States [1, §85]. The fundamental nature of this right stems also from its inherent connection to human dignity [2, p.127]. Despite the fact it does not have a long history as a fundamental material right in the Republic of Moldova, the concern for education, as we can easily see, was incorporated at constitutional level in 1994, by adopting the Moldovan Constitution. We tend to believe that the Protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights has served as an impetus to this.

Cuvinte-cheie
the right to education, protection, positive obligations, negative obligations, the principle of proportionality, the margin of appreciation, ECtHR’s case-law, national legislation, constitutional review, discrimination