IBN
Close
Braicov Andrei
Cuvinte-cheie (115): model pedagogic (2), pedagogical model (2), competence (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Abordarea STEAM - paradigmă a modei educației sau imperativ al timpului?
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aspectele teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare
Braicov Andrei, Popovici Ilona
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

A non-standard method of solving computational geometry problems
Braicov Andrei
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pași și principii pentru proiectarea unui curs e-Learning
Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Detection Algorithm Design: Officer Fall Case Study
Braicov Andrei1, Budanaev Ivan1, Petic Mircea12
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Брайков Андрей1, Великова Татьяна2, Попиль Геннадий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский госуниверситет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Formarea competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie: provocări și constrângeri
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice interactive pentru studierea programării orientate pe obiecte
Braicov Andrei, Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea utilizării TIC în formarea competenței de comunicare
Braicov Andrei1, Popovici Ilona2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soluțiilor Cloud pentru promovarea metodelor activ-participative și dezvoltarea competenței de comunicare
Braicov Andrei1, Popovici Ilona2, Vîșcu Irina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Experiențe de formare continuă a profesorilor preuniversitari de matematică şi informatică: studiu de caz
Bordan Valeriu, Braicov Andrei, Corlat Sergiu, Lupu Ilie, Sali Larisa, Teleucă Marcel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка электронных учебных курсов в приложении exe learnin
Брайков Андрей1, Великова Татьяна2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Комратский госуниверситет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13