IBN
Close
Veveriță Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Despre competența digitală a cadrelor didactice din învățământul profesional ethnic
Braicov Andrei , Corlat Sergiu , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Pavel Maria , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conceptului instruirea în bază de proiect în predarea unor cursuri de informatică
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea metodei Instruirea prin Investigare în predarea cursului „Structuri de Date și Algoritmi”
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităţilor STEAM în cadrul laboratorului „European Schoolnet Future Classroom”
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Abordarea STEAM - paradigmă a modei educației sau imperativ al timpului?
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin tehnologiile Internet la studenţii filologi
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea scenariilor pedagogice la matematica prin ınvatarea ın baza de cercetare-investigare
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă a competenței digitale la studenții filologi
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie: provocări și constrângeri
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul investigației în învățarea matematicii în învățământul general
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnicii Subject Sampler în cadrul cursului Tehnologii Informaționale
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnicii Web Quest pentru dezvoltarea abilităților de comunicare la studenții filologi
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte metodologice de utilizarea a aplicației Google Translate la orele de limbă străină
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea limbii engleze la clasele primare
Veveriță Tatiana
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17