IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective" Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii,
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 368
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
CZU: 37(082)=135.1=161.1 I-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (369)Administrare publică (2)Filologie (65)Istorie (4)Economie (6)Filosofie (3)Psihologie (58)Sociologie (23)Ştiinţe fizico-matematice (58)Tehnică (10)Chimie (12)Biologie (16)Geografie (15)Medicină (2)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (6)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)