IBN
Close

99Publicaţii

5093Descărcări

62325Vizualizări

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice19Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective14Dialog intercultural polono-moldovenesc5Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului4Tradiţie şi inovaţie în educaţie3Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă3Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie3Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar2Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor2Psihologia în mileniul III – provocări și soluții2Ştiinţă, educaţie, cultură2Ştiinţă, educaţie, cultură 2Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective2Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales1Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale1Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv1Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii1Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane1Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).1Educația în fața noilor provocări1Două maluri ale Nistrului – un viitor comun1Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării1Science and education: new approaches and perspectives1Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 20241Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare1
Antoci Diana
Cuvinte-cheie (325): value (16), value orientation (14), valoare (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 78. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 18
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 60
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Experiențe și practici educaționale în diminuarea fenomenului bullying educational
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Aviz la monografia Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context. autori Eduard COROPCEANU, Sergiu CODREANU
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the interference of teachers’ emotional intelligence and the burnout syndrome in primary education
Antoci Diana , Rusu Rodica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența axiologiei educației și a teoriei integralizării orientărilor valorice în formarea profesională a cadrelor didactice
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-865-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea preșcolarilor: contexte de evaluare și stimulare
Antoci Diana1 , Andrasciuc Birtok Vasilica2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Grădinița cu program prelungit nr.12, Sighetul Marmației
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine prin prisma exigențelor contemporaneității și perspectivele de viitor
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 7 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile educației interculturale
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 15

Activitatea științifică a Universității de Stat din Tiraspol în perioada de evacuare
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arderea profesională prin prisma dimensiunii de evaluare
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea valorilor naționale la preșcolari prin intermediul educației muzicale
Antoci Diana1 , Paciu Ion12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția de Educație Timpurie nr.4 „Clopoțel” din orașul Orhei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiență tehnologiilor didactice modern asupra dezvoltării creativități la preșcolari
Antoci Diana , Lupașcu Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea orientărilor valorice prin abordarea inovativă a educației și cercetării
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea valorilor în cadrul educației interculturale din perspectiva tradițiilor naționale
Antoci Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context
Coropceanu Eduard , Codreanu Sergiu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
Craiova, 2022 / ISBN 978-606-11-8277-0
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională a tinerilor în procesul de formarea profesională
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională și arderea profesională la tinerii-pedagogi
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările orientărilor valorice ale tinerilor din perspectiva conținuturilor structurale
Antoci Diana , Grigoreț Nicoleta
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de stimulare a creativității la preșcolari prin tehnologiile didactice moderne
Antoci Diana , Lupașcu Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul funcțional al parteneriatului educațional contemporan
Antoci Diana , Andrasciuc Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-41. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziții științifice privind educația interculturală, multiculturală și axiologică
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of the socialization of preschoolers trough the prism of the kindergarden-family partnership in the contexts of formal, non-formal, informal education
Antoci Diana , Andrasciuc Vasilica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Advances in Education Sciences (AESJ)
Nr. 4 / 2022 / ISSN - / ISSNe 2668-5256
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The kindergarten-family partnership versus the socialization of preschoolers in an educational context
Antoci Diana , Andrasciuc Vasilica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 44 / 2022 / ISSN 2668-6678 / ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 16

Abordări teoretice în conceptualizarea well-being-ului versus orientări valorice
Antoci Diana , Suman Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-109. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescents and young people through values and behavioral manifestations
Antoci Diana
Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arderea profesională în rândul tinerilor și adulților
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-65. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele pandemiei covid-19 în manifestarea atitudinilor părinților copiilor de vârstă preșcolară
Antoci Diana1 , Postu Olga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP grădinița nr.3 „Romanița”, s. Bulboaca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea preșcolarilor prin prisma tehnologiilor didactice modern
Antoci Diana , Lupașcu Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-88. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea tehnologiilor informaționale modern pentru motivația învăţării
Antoci Diana , Rădulescu Iuliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea motivaţiei pentru învăţare din perspectiva psihosocială în perioada pandemică
Antoci Diana1 , Rădulescu Iuliana21
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Privată Instituția de Învățământ Excelsis
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională a tinerilor și adulților
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-107. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională și starea de bine
Antoci Diana , Rusu Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-489. Vizualizări-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări valorice ale tinerilor în contextul pandemiei
Antoci Diana , Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihomotricitatea relațională: abordare teoretico-practică
Antoci Diana1 , Isac Olga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul logopedic de dezvoltare ,,SUNRISE-KIDS”, Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-81. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special and differentiated physical training of 13-14 year-old footballers according to the player’s field position in the game in an annual training cycle
Sîrghi Serghei1 , Karp Ion1 , Sîrghi Angela2 , Antoci Diana3
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Institute of Continuous Formation,
3 Tiraspol State University
Journal of Physical Education and Sport
Nr. S6(21) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiuri științifice privind noua direcție de cercetare Teoria și metodologia educației axiologice
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Values and Emotions in Personality System of Adolescents and Youths
Antoci Diana
Tiraspol State University
Teacher Education for Promoting Well-Being in School ATEE 2020 - Winter Conference
Vol. 16. 2021. Iași . ISSN ISSN: 2601 – 2510 | e-ISSN: 2601 – 2529.
Disponibil online 12 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Values and Value Orientations of Adolescents and Young People in Pre-Pandemic and Pandemic Situations
Antoci Diana
Tiraspol State University
Postmodern Openings
Vol. 12, / 2021 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 16 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 21

Adolescenții moderni prin prisma atitudinilor
Antoci Diana1 , Leșan Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aptitudinile de comunicare ale cadrelor didactice versus tipul de comportament al adolescenților
Antoci Diana1 , Stașcu Anjela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul nr.68, Dobrogea, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile și valorile tinerilor contemporani
Antoci Diana1 , Leșan Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convictions in the context of personality values formation in adolescents and young people
Antoci Diana
Tiraspol State University
Advances in Education Sciences (AESJ)
Nr. 2 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2668-5256
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație axiologică: tradiție versus postmodernitate
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fantasmele de acțiune în abordarea copiilor preșcolari prin prisma parfadigmei psihanalitice
Antoci Diana , Isac Olga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifelong learning and value orientation development in personality’s system
Antoci Diana
Tiraspol State University
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 41 / 2020 / ISSN 2668-6678 / ISSNe 1582-313X
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările comportamentale ale adolescenților prin prisma behaviorismului
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-152. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientare de valoare a personalității în devenire
Antoci Diana1 , Leșan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări valorice ale managerilor grupei de copii și părinților versus manifestări comportamentale ale preșcolarilor
Antoci Diana , Burladean Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile formării valorilor la adolescenți
Antoci Diana , Suman Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile formării valorilor personalității contemporane
Antoci Diana , Suman Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 100