IBN
Close
Chiriac Liubomir
Cuvinte-cheie (65): tehnici de programare (2), percepția masteranzilor (1), algebra abstractă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Проектирование педагогического эксперимента по обучению защите информации экономистов
Богданова Виолетта, Кирияк Любомир
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Interconexiunea dintre Informatică și Algebra abstractă în procesul de pregătire a studenților informaticieni
Chiriac Liubomir, Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Topological AG-groupoids and Homogeneous Isotopies
Chiriac Liubomir, Lupașco Natalia, Josu Natalia
Moldova Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere didactice privind studierea algoritmilor care țin de autentificare și semnăturile digitale
Bogdanova Violeta, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pluridisciplinarității în studierea și dezvoltarea biologiei prin prisma Modelelor matematice
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The methodology for preparing undergraduate students for Olympiads in informatics in extended format
Chiriac Liubomir, Mihălache Lilia
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности проектирования веб-квеста «Информационная Безопасность Экономистов»
Богданова Виолетта, Кирияк Любомир
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aspecte de interdisciplinaritate în predarea biologiei
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Cioban Mitrofan, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorico-didactice în studierea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir, Globa Angela, Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методическая система обучения дисциплины «Защита компьютерной информации» студентам гуманитарного профиля
Богданова Виолетта, Кирияк Любомир
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация текущей работы студентов экономического профиля при обучении дисциплине «Защита Компьютерной Информации»
Богданова Виолетта, Кирияк Любомир
Тираспольский государственный университет
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проектирование занятия по информационной безопасности для студентов гуманитарного профиля
Богданова Виолетта, Кирияк Любомир
Тираспольский государственный университет
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Integrarea evaluării interactive în procesul de studiere a cursului universitar „Tehnici de programare”
Globa Angela, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă de construcție a quasigrupurilor mediale și neparamediale
Bobeică Natalia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtractive Topological Quasigroups
Chiriac Liubomir1, Chiriac Liubomir Jr2, Josu Natalia1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Massachusetts Amherst
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 3 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor şi tehnicilor moderne de programare
Chiriac Liubomir, Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On a method of constructing medial, paramedial and bicommutative quasigroups
Chiriac Liubomir, Bobeică Natalia
Moldova Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

On a Method of Constructing Medial and Paramedial Quasigroups
Bobeică Natalia, Chiriac Liubomir
Moldova Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28