IBN
Închide
Crotenco Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Masri Bushra1 , Crotenco Iurie2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The neo – realistic approach in modern economic immigration policy
Masri Bushra1 , Crotenco Iurie2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cercetarea istorică şi geografică a dezvoltării turismului internaţional în regiunea extinsă a Mării Negre şi problemele sale
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский вектор международного туризма Молдовы и его интеграционный аспект
Кротенко Юрий , Жигарева Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование инновационных политик развития международного туризма в Молдове
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Международный туризм Молдовы и состояние его инновационной составляющей
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные теоретические воззрения на понятия политика, стратегия и тактика в туризме
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина2 , Жигарева Елена1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

National security and the us strategy lessons of experience for countries with transition economy
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальная информатизация экономики и ее социально-экономические последствия
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная безопасность: опыт стратегии США для стран с переходной экономикой
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы экономического развития ЕС-27 до 2025 года как одна из предпосылок роста экономики Молдовы
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Internetul ca serviciu inovator pentru turişti
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării eonomiei globale la etapa actuală a globalizării
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менеджмент электронной торговли текстильными изделиями как перспективный национальный проект Молдовы
Кротенко Юрий , Чернова Eлена
Институт международных отношений Молдовы
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы методологии учета международных туристов и пути их решения в Республике Молдова
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evoluţia şi definirea conceptului de audit intern
Crotenco Iurie , Telembeci Doru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-142. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Глобальная экономика на старте третьего тысячелетия
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология использования электронных образовательных инноваций
Балина Ирина1 , Кротенко Юрий2
1 Славянский университет Республики Молдова,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45